Iti dam siguranta de care ai nevoie!

RADIERI FIRME

Radieri si dizolvari firme

Indiferent de motivele care v-au determinat sa luati decizia de a radia firma noi va oferim tot suportul pentru radierea firmei in cel mai scurt timp. Prevederile legale pot parea dificile de inteles pentru persoanele fara o pregatire specializata in domeniu. Prin urmare, pe scurt radierea firmei presupune parcurgerea a 2 etape: dizolvarea si lichidarea.
Serviciul nostru de radieri firme este complet si include atat serviciile juridice cat si cele contabile.

PROCEDURA DE DIZOLVARE SI RADIERE A SOCIETATIILOR

Societatile comerciale se pot dizolva in situatiile de mai jos:

 • depasirea timpului stabilit pentru durata societatii
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia
 • declararea nulitatii societatii
 • hotararea adunarii generale/ decizia asociatului unic
 • hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive intemeiate, cum ar fi conflictele si lipsa de comunicare dintre asociati, fapt ce impiedica functionarea societatii
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

In cazul in care se opteaza pentru actiunea de radiere firma, exista o lista de documente necesare, esentiale in pregatirea documentatiei de radiere:

 • Copie dupa cartea de identitate a asociatului. In cazul in care firma are mai multi asociati, toti trebuie sa depuna copii dupa actul de identitate.
 • Ultimul act constitutiv al societatii
 • Certificat de inregistrare si certificate constatatoare in original
 • Certificat fiscal de la administratia financiara in care se precizeaza ca firma nu are datorii la statul roman.
 • Bilant de lichidare intocmit de un expert contabil.

 

In echipa EXPERT MIND avem si experti contabili cu experienta, astfel ca putem livra noi ultimul serviciu din lista de mai sus, cel de bilant de lichidare.

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA

Presupune doua etape, in fiecare fiind implicate cereri, achitari de taxe, imputerniciri, redactari de documente oficiale. Avand in vedere ca aceasta actiune poate fi extrem de complicata, recomandarea noastra e sa nu incercati sa o simplificati. Apelati la noi! Vom sti ce sa facem in fiecare etapa.

ETAPA 1 – DIZOLVAREA SOCIETATII

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia asociatului unic / Hotararea AGA de dizolvare (original)
 • Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxe de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a).

ETAPA 2 – RADIEREA SOCIETATII

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial – Partea a IV-a daca este cazul)

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA A SOCIETATILOR CU MAI MULTI ASOCIATI, CU NUMIREA LICHIDATORULUI

Si aceasta actiune presupune tot doua etape, in fiecare fiind implicate cereri, achitari de taxe, imputerniciri, redactari de documente oficiale.

ETAPA 1 – DIZOLVAREA SOCIETATII

 • Cererea de înregistrare (in original)
 • Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
 • Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original)
 • Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in Monitorul Oficial – Partea IV)

ETAPA 2 – RADIEREA SOCIETATII

 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxelor legale

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial, in cazul in care nu s-a inregistrat vreo opozitie.

Avand in vedere ca aceasta actiune poate fi extrem de complicata, recomandarea noastra e sa nu incercati sa o simplificati. Apelati la noi! Vom sti ce sa facem in fiecare etapa.