Contabil EXPERT MIND

Incepand de la 1 februarie, a fost promulgata legea eliminarii celor 102 taxe de catre presedintele Klaus Iohannis. Printre cele 102 taxe care sunt eliminate se numara taxele de intregistrare la Registrul Comertului si taxa de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Astfel ca, tinerii antreprenori care au tot amanat momentul unui start-up acum au ocazia sa dea start-ul mult mai usor si mai convenabil din punct de vedere financiar, idiferent de forma juridica pe care doresc sa o infiinteze.  Daca inainte de eliminarea taxelor de la ONRC costurile pentru infiintarea unui SRL cu asociat unic erau de 504 lei, in prezent sunt de 31,5 lei. In afara de acestea, potrivit legii sunt eliminate de la plata si taxele pentru inscrierea de mentiuni, cum ar fi: modificarea entitatii, schimbarea sediului social sau modificari ale obiectului de activitate.

Prin aprobarea acestei legi, se urmareste incurajarea anteprenoriatului, precum si indepartarea impedimentelor in dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv la nivel national.

 

Taxele eliminate de la Registrul Comertului 

 • taxa pentru inmatriculare persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale
 • inscrierea  de  mentiuni
 • inscrierea de mentiuni complexe si alte operatiuni
 • taxa pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat;

Taxele extrajudiciare de timbru 

 • inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului;
 • preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani;
 • taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E;
 • taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii si subcategorii;
 • taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar
 • eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare;
 • inregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare.
 • eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere
 • certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani

Taxele consulare 

 • acordarea sau redobandirea a cetateniei romane
 • supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial
 • supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor 
 • inregistrarea cererii de eliberare a unei carti de identitate sau a unei carti electronice de identitate;
 • eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie;
 • legalizarea semnaturii traducatorului;
 • legalizarea unei copii de pe inscrisuri;
 • legalizarea semnaturii de pe un inscris sub semnatura privata.

Procedurile de prevenire a insolventei 

 • se elimina aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achita la oficiul registrului comertului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse inregistrarii in registrul comertului, cu modificarile actelor, faptelor si mentiunilor acestora, si efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, autorizare, functionare si eliberare documente specifice, verificare si/sau rezervare, transmitere/obtinere/eliberare documente si/sau informatii prevazute de lege;1. La articolul 39, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 • Fondul de lichidare va fi sustinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, precum si din preluarea a 2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin. (1).
 • se elimina taxa pentru acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI la articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 42. (1) Citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura se efectueaza prin BPI. Comunicarea citatiilor, a convocarilor si notificarilor catre participantii la proces, al caror sediu, domiciliu sau resedinta se afla in strainatate, este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila …BPI va fi realizat in forma electronica. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.