Iti dam siguranta de care ai nevoie!

MODIFICARI FIRMA

Modificari firme

Schimbarile economice, evolutia pietelor de desfacere, dezvoltarea continua, extinderea sau restrangerea activitatii, toate acestea presupun modificari aduse societatii comerciale. EXPERT MIND te poate consilia pentru alegerea celei mai bune si avantajoase variante de realizare de modificare a unei firme.

Modificarea unei firme presupune una sau mai multe din actiunile urmatoare:

 • Modificarea actului constitutiv
 • Modificarea denumirii sau obiectului de activitate
 • Modificarea administratorilor
 • Modificarea sediului social
 • Infiintarea unui nou punct de lucru
 • Majorarea sau diminuarea capitalului social
 • Divizari sau fuziuni de societati comerciale.

Pentru fiecare modificare necesara, redactam, depunem si ridicam pentru tine de la Registrul Comertului toate documentele necesare.

Timpul, documentele si costurile pentru fiecare modificare variaza, astfel ca e foarte important sa colaborati, in acest demers, cu o companie specializata in furnizarea serviciilor de modificari firme.

EXPERT MIND are o experienta vasta in optimizarea costurilor si a timpului investit in procedura de modificare firme.

Aceasta procedura mai este cunoscuta si ca cesiunea de parti sociale si presupune transmiterea de parti sociale catre una sau mai multe persoane, din interiorul sau din afara firmei. Aceste persoane vor capata astfel calitatea de asociati.

IMPORTANT!

Durata modificarii partilor sociale variaza in functie de actionarul caruia i se cedeaza partile sociale:

ACTIONAR EXISTENT IN FIRMA

5 zile – inscrierea mentiunilor privind numirea, revocarea sau schimbarea asociatilor la Registrul Comertului dureaza 5 zile din momentul in care avem dosarul cu toate actele necesare, daca partile sociale sunt cedate unui actionar deja existent in firma.

ACTIONAR DIN AFARA FIRMEI

60 zile – daca partile sociale sunt cedate unui actionar din afara societatii (cesiune externa), inscrierea mentiunilor privind numirea, revocarea sau schimbarea asociatilor la Registrul Comertului dureaza aproximativ 60 zile din momentul in care avem dosarul cu toate actele necesare.

Aceasta durata, relativ lunga, este cauzata de necesitatea parcurgerii a doua etape:

 1. Publicare hotararea AGA Monitorul Oficial, etapa care dureaza aproximativ 20 de zile.
 2. Inregistrea in sine a modificarilor la Registrul Comertului, dar numai dupa trecerea a 30 zile de la publicarea hotararii AGA in Monitorul Oficial.

ACTE NECESARE

 • Pentru a demara procesul de modificare sau cesiune parti sociale, este nevoie de:
  • Copii dupa actele firmei (certificat de inregistare, ultimul act constitutiv)
  • Copii dupa actul/actele de identitate ale actualilor si noilor asociati/actionari
  • Stampila societatii

SERVICII

Operatiunile specifice procesului de modificare parti sociale  sunt cele de mai jos, in ordinea in care apar:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora catre client.

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

Taxe

Daca luati in calcul aceasta modificare adusa la nivel de companie, e important sa stiti ca exista o serie de taxe, detaliate mai jos:

 • Taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial
 • Capital social (in cazul unui nou asociat)
 • Specimen de semnatura (daca se preda personal in fata notarului public)

Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se achita separat, la accesarea fiecarui serviciu in parte.

La infiintarea unei firme, administratorul alege un cod CAEN principal, „resposabil” de activitatea principala a companie, care va aparea in certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului si alte obiecte secundare de activitate, trecute sub forma unei liste de coduri CAEN.

Schimbarile economice determina unii administratori sa schimbe obiectul de activitate al firmei pe care o conduc cu unul din lista secundara sau chiar cu un cod CAEN nou.

ACTE NECESARE

Pentru modificarea obiectului principal de activitate, aceasta este lista de documente necesare:

 • Copii dupa actele firmei (Certificatul de inregistrare, statut, act constitutiv). In cazul in care doresti sa schimbi obiectul principal de activitate al firmei, este necesar certificatul de inmatriculare in original
 • Copii dupa actele de identitate ale asociatiilor
 • Certificate constatatoare obtinute anterior, in original, in situatia in care se doreste autorizarea noilor activitati intr-o locatie care a mai fost autorizata
 • Stampila societatii

SERVICII

De procesul si redactarea documentelor necesare schimbarii obiectului de activitate ne putem ocupa cu usurinta noi, minimizand efortul depus de companie. Asiguram astfel si legalitatea intregului proces.

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor Si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

Modificarile obiectului de activitate a unei societati comerciale presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial. Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului.

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

Schimbarea administratorului unei companii se face in diverse cazuri si este un proces simplu, daca se apeleaza la specialisti juristi. Procesul de schimbare poate fi numirea unui administrator nou, revocarea sau prelungirea mandatului unui administrator existent.

Administratorul reprezinta societatea in relatiile comerciale cu tertii, in relatiile cu institutiile de stat sau diverse institutii private.

Poate fi numita administrator orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care are capacitatea de exercitiu si nu are condamnari penale de tipul: evaziune fiscala, frauda, inselaciune, delapidare etc.

ADMINISTRATOR DE SRL

O persoana numita administrator in cadrul unei societati cu raspundere limitata poate fi, in acelasi timp, si asociat si angajati al respectivei societati.

ADMINISTRATOR DE SA

O persoana cu functie de administrator in acdrul inei societati pe actiuni nu poate fi angajat al respectivei societati pe perioada mandatului.

ACTE necesare in demersul de numire/ revocare/ prelungire mandat administrator

 • Copii dupa actele firmei (Certificatul de inregistrare, statut, act constitutiv)
 • Copii dupa actele de identitate ale asociatiilor si administratorului ce urmeaza a fi numit, revocat sau schimbat
 • Stampila societatii

SERVICII

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)

Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

Schimbarea administratorului unei societati comerciale presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial. Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului.

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

Majorarea capitalului social se poate face prin aport de capital, aport de numerar, aport in natura, majorare din rezerve sau reducere de capital social.

Capitalul social reprezinta contributia in bani sau bunuri, facuta de asociatii unei societati la infiintarea acesteia. Nu are o valoare fixa sau maximala, ci doar una minima, de 200 lei. Aceasta suma reprezinta garantul solvabilitatii societatii in fata creditorilor sai.

Aportul fiecarui asociat la valoarea capitalului social va influenta procentul pe care acesta il va detine ulterior din profitul societatii.

SERVICII

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii capitalului social, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

 

Schimbarea capitatului social unei societati comerciale presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial.

Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului. De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

ACTE necesare in demersul de majorare a capitalului social:

Documentele necesare pentru inregistrarea dosarului la Registrul Comertului sunt:

 • Hotararea AGA/ Decizia asociatului unic privind majorarea capitalului social;
 • Actul Constitutiv actualizat, ce contine modificarile decise prin Hotararea AGA sus-mentionata, sau prin Decizia asociatului unic;
 • in cazul majorarii prin aport de numerar trebuie sa se faca dovada depunerii sumelor respective in contul bancar al societatii;
 • in cazul majorarii capitalului social prin aport in natura sunt necesare evaluari realizate experti autorizati;
 • in cazul majorarii capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren este necesara incheierea in forma autentica, atat a actului constitutiv, cat si a actului modificator (Hotarare AGA, sau Decizia asociatului unic)
 • copiile cartilor de identitate/pasaport ale asociatilor (pentru asociati persoane fizice);
 • copia Certificatului de inregistrare;

In functie de tipul de schimbare de capital social, pot fi necesare si alte documente, care depind de fiecare situatie in parte. Un consultant EXPERT MIND va poate asista de-a lungul procedurii.

Suspendarea activitatii unei firme poate fi cauzata de conditiile economice generale sau de decizia administratorului de a „ingheta” temporar activitatea firmei. Aceasta solutie este posibila pentru o perioada de cel mult trei ani.

In aceasta perioada administratorul firmei poate decide oricand reluarea activitatii sau chiar desfiintarea ei.

Pe perioada suspendarii, societatea poate beneficia de scutirea de depunere a declaratiilor fiscale lunare uzuale, prin obtinerea unui regim derogatoriu.

Suspendarea activitatii unei firme poate fi solicitata de SRL-uri, PFA-uri, II-uri si IF-uri.

ACTE NECESARE suspendarii unei firme:

 • Copii dupa actele firmei (Certificatul de inregistrare, statut)
 • Copii dupa actele de identitate ale asociatilo
 • Certificatele constatatoare de autorizare a anumitor activitati, in original, certificate obtinute anterior prezentei solicitari;
 • Stampila societatii

La finalul perioadei de suspendare, asdministratorii societatii cu activitatea „inghetata” trebuie sa depuna, la institutiile abilitate (Registrul Comertului, Administratia Financiara) documentele ce atesta reluarea activitatii sau dizolvarea sociatii.

Suspendarea activitatii unei societati comerciale presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial.  Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului.

SERVICII

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)

Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

Sediul social al unei societati poate fi gazduit intr-un imobil sau la cabinetul unui avocat. In cazul gazduirii la biroul de avocatura, termenul este de maxim 1 an, iar sediul este obligatoriu fara activitate.

SERVICII

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente);
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

ACTE NECESARE

 • Certificatul de inmatriculare al firmei si certificatul constatator de la sediu, in original
 • Copii dupa actele de identitate ale asociatiilor
 • Actele privind spatiul (contractul de proprietate pentru locatia unde va fi noul sediu, contract de inchiriere/comodat)
 • Adeverinta de la Asociatia de proprietari in cazul in care noul sediu social este intr-un bloc de locuint

Stampila societatii.

Schimbarea sediului social al unei societati comerciale presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial.  Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

Denumirea societatii reprezinta un important factor de identificare, inscris si pe Certificatul de Inregistrare de la Registrul Comertului. O modificare adusa Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale la sfarsitul anului 2008 prevede verificarea si rezervarea unei denumiri la nivel national, fapt ce nu mai permite existenta a doua firme cu acelasi nume. 

In acest moment, in Romania, inca existe firme cu nume identic, dar cu sedii sociale in orase diferite.

E foarte important ca, la inregistrarea numelui unei firme, sa se ia in calcul elemente originale, care sa diferentieze compania prin originalitate.

ACTE NECESARE schimbarii denumirii unei firme:

 • Copii dupa actele de identitate ale asociatiilor
 • Certificatul de inregistrare si certificatul constatator de la sediu – in original
 • Copii dupa actele firmei (Certificatul de inregistrare, statut)
 • Stampila societatii

LIMITARI IN SCHIMBAREA DENUMIRII FIRMEI:

 • cuvinte precum Romania, Bucuresti, roman, stiintific, academic si orice alte derivat al acestora, nu vor putea fi utilizate decat dupa obtinerea unui acord din partea Secretariatului General al Guvernului, conform art 39 din Legea 26/ 1990. Registrul Comertului va refuza inregistrarea acestor societati comerciale in absenta acestui acord.
 • O denumire de firma nu poate fi schimbata daca sunt asemanari de structura cu numele altei firme existente sau rezervate
 • In cazul in care o firma a fost radiata, denumirea devine libera dupa doi ani
 • In situatii de conflict intre denumirea unei societati si o marca inregistrata, drepturile conferite de marca vor prevala, conform art. 35 din Legea 84 / 1998 privind marcile si indicatiile geografice, titularul marcii fiind in drept sa ceara in instanta interzicerea utilizarii denumirii respective si plata unor daune-interese.

SERVICII

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

 

Schimbarea denumirii unei societati comerciale presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial si taxa de rezervare denumire.  Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului.

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.

Punctul de lucru sau sediul secundar este o locatie auxiliara a societatii, in care se pot desfasura activitati de birou, activitati comerciale sau ambele. Punctul de lucru este o unitate fara personalitate juridica.

SERVICII

Juristii nostri vor efectua urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare modificarii societatii, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora

 

Deschiderea sau inchiderea unui punct de lucru presupune si plata taxelor de Registru si de publicare in Monitorul Oficial.

Aceste taxe nu sunt incluse in onorariul societatii noastre si se vor achita separat, la accesarea serviciului.

ACTE NECESARE

 • Copii dupa actele de identitate ale asociatiilor
 • In cazul deschiderii unui punct de lucru, copie a contractului de spatiu unde se va desfasura activitatea (contract de inchiriere/comodat si contractul de proprietate al spatiului); in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu o persoana fizica, acesta trebuie vizat si de Administratia Financiara
 • In cazul inchiderii unui punct de lucru, copie a certificatului constatator prin care s-a autorizat activitatea pentru acel punct de lucru
 • Copii dupa actele firmei (Certificatul de inregistrare, statut)
 • Certificat constatator punct de lucru, in original, in cazul inchiderii acestuia.
 • Stampila societatii

De acest serviciu si de altele din sfera consultantei juridice ne putem ocupa la solicitarile clientilor nostri, oricand, cu seriozitate, profesionalism si promptitudine.