Oferim cele mai bune servicii,
la adevarata lor valoare!

ABONAMENTE RESURSE UMANE (HR)

Abonamente resurse umane (HR)

Personalul, intr-o companie, implica procese complexe. Gestiunea lui si salarizarea pot deveni activitati complicate, mai ales daca managementul este orientat spre crestere si nu doreste ingreunarea activitatii prin existenta unui departament care sa se ocupe de aceste aspecte. Externalizarea este solutia!

Vezi costurile orientative ale unui abonament

Domeniu de activitate

Constructii Video Chat
Cafenele/Restaurante Transport
IT Alt domeniu

Servicii de gestiune a personalului si salarizare

Servicii salarizare

Servicii de gestiune personal

Servicii de gestiune a personalului si salarizare

0 lei

Servicii salarizare

0 lei

Servicii de gestiune personal

0 lei

Total

0 lei

Acest calcul este real si reprezinta valoarea viitorului tau abonament pentru serviciile de resurse umane prestate de EXPERT MIND.

Lista serviciilor de calcul salarial

 • Verificarea si procesarea pontajului lunar
 • Validarea corectitudinii datelor inscrise in certificatele de concediu medical
 • Validarea datelor inscrise in cererile de concediu de odihna si confirmarea soldului dreptului de concediu de odihna
 • Calcularea indemnizatiei cuvenite pentru concediul de odihna efectuat si a  dreptului de concediu de odihna cuvenit si neefectuat pana la data rezilierii contractului individual de munca
 • Calculul indemnizatiei de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca
 • Evidenta elementelor de pontaj pe istoricul fiecarui salariat
 • Calculul bonusurilor salariale nete sau brute, al sporurilor salariale in suma neta/bruta/procent, al diverselor adaosuri salariale, avantaje in natura, ajutoare sociale etc.
 • Operarea modificarilor referitoare la drepturile de concediu de odihna, sporuri salariale, salarii de incadrare, compensatii, beneficii, retineri, popriri, imputatii, garantii, avansuri salariale
 • Intocmirea declaratiilor de salarizare ce stabilesc dreptul la deduceri personale si toate celelalte elemente necesare in calculul salarial (functia de baza, casa de asigurari de sanatate, numarul de persoane aflate in intretinerea salariatului, gradul de handicap, statut de pensionar)
 • Generarea statului de plata
 • Generarea centralizatorului de taxe sociale angajat/angajator
 • Generarea, semnarea si depunerea declaratiei unice D112
 • Generarea anexelor declaratiei D112 necesare pentru recuperarea creantelor FNUASS
 • Generarea notei contabile de salarii conform cu planul contabil
 • Interogarea bazei de date si realizarea de rapoarte in conformitate cu specificatiile clientului
 • Generarea buletinelor salariale individuale (fluturasi salariali) si transmiterea acestora catre beneficiar via e-mail, in format *.pdf sau tipariti pe hartie securizata
 • Transmiterea catre beneficiar a necesarului pentru plata salariilor nete
 • Generarea fisierului criptat pentru viramentul salariilor individuale.

Lista serviciilor nu este limitata la cele prezentate, putand fi completata in functie de nevoile companiei dumneavoastra.

Lista serviciilor de administrare de personal - evidenta muncii

 • Intocmirea, actualizarea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariatilor – ReGES/REVISAL
 • Intocmirea contractelor individuale de munca conform parametrilor stabiliti de client
 • Inregistrarea contractelor individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca prin sistemul ReGES/REVISAL
 • Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale de modificare a contractelor individuale de munca, la Inspectoratul Teritorial de Munca prin sistemul ReGES/REVISAL
 • Intocmirea deciziilor de incetare/suspendare a activitatii si inregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca prin sistemul ReGES/REVISAL
 • Mentinerea la zi a tuturor datelor de evidenta a salariatilor si a datelor de evidenta muncii
 • Intocmirea adeverintelor de vechime, adeverintelor de salariat, adeverintelor de venit, adeverinte privind deducerile personale, adeverinte privind stagiul de cotizare si orice alte adeverinte solicitate de catre angajati
 • Intocmirea notelor de lichidare
 • Intocmirea documentelor necesare pentru constituirea dosarului de pensionare pentru limita de varsta
 • Auditul periodic al dosarelor de personal