Antrenare, specializare, claritate
si predictibilitate!

GESTIUNE PERSONAL SI SALARIZARE

Gestiune personal și salarizare

Personalul dintr-o companie implică procese complexe. Gestiunea lui și salarizarea (Personnel administration & Payroll activities) pot deveni activități complicate, mai ales dacă managementul este orientat spre creștere și nu dorește îngreunarea activității prin existența unui departament care să se ocupe de aceste aspecte. Externalizarea este soluția!

Gestionarea personalului și activitatea de salarizare presupun antrenarea de personal specializat, timp și costuri, plus un expert care să supervizeze această activitate și să o mențină la un nivel profesionist.

Externalizarea serviciilor de gestiune personal și salarizare (Outsourcing personnel administration and payroll) te ajută să economisești bani, să te poți concentra mai bine pe dezvoltarea afacerii și a capitalului uman, să ai o evidență corectă și la timp a situației angajaților tăi și să fii informat la timp cu privire la modificările legislative.

Odată cu externalizarea, crește flexibilitatea privind adăugarea de noi servicii și dezvoltarea teritorială, bazându-vă pe confidențialitatea totală a informațiilor ce țin de transferul acestor procese.

De asemenea, predictibilitatea costurilor este una sporită, ele sunt clare de la început, iar bugetele sunt predefinite, spre deosebire de situația în care se operează cu personal propriu. Te bazezi pe o echipă cu peste 15 ani de experiența și mii de ore de gestionare cu succes a unor situații dificile.

Servicii externalizate de gestionare personal (Outsourcing personnel administration)

 • Întocmirea/actualizarea dosarelor de personal, regulamentului intern, contractului colectiv de muncă și înregistrarea lui conform prevederilor legale, registrului de evidență a salariaților în format electronic
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă
 • Întocmirea documentației pentru încetarea / modificarea / suspendarea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea adeverințelor de vechime
 • Întocmirea de rapoarte la solicitarea clientului
 • Suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului.

Servicii externalizate de salarizare (Payroll outsourcing)

 • Calcularea salariilor pe baza pontajelor comunicate de client
 • Calcularea concediilor de odihnă și concediilor medicale
 • Întocmirea statelor de plată
 • Întocmirea fluturașilor personalizați la cererea clienților
 • Întocmirea ordinelor de plată/foi de vărsământ pentru impozite și contribuții aferente salariilor 
 • Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial
 • Întocmire și transmitere declarației unice

 Vezi costurile orientative ale unui abonament

Domeniu de activitate

Construcții IT
Cafenele/Restaurante Transport
Servicii recreative Alt domeniu

Servicii de gestiune a personalului și salarizare

Servicii salarizare

Servicii de gestiune personal

Servicii de gestiune a personalului și salarizare

0 lei

Servicii salarizare

0 lei

Servicii de gestiune personal

0 lei

Total

0 lei

Acest calcul este orientativ, iar pentru o oferta personalizată apelați la consultanții nostrii, telefon 0746 079 765, mail contractare.is@expertmind.ro.

Lista serviciilor de calcul salarial

Lista serviciilor nu este limitată la cele prezentate, putând fi completată în funcție de nevoile companiei dumneavoastră.

 • Verificarea și procesarea pontajului lunar
 • Validarea corectitudinii datelor înscrise în certificatele de concediu medical
 • Validarea datelor înscrise în cererile de concediu de odihnă și confirmarea soldului dreptului de concediu de odihnă
 • Calcularea îndemnizației cuvenite pentru concediul de odihnă efectuat și a  dreptului de concediu de odihnă cuvenit și neefectuat până la data rezilierii contractului individual de muncă
 • Calculul indemnizației de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă
 • Evidența elementelor de pontaj pe istoricul fiecărui salariat
 • Calculul bonusurilor salariale nete sau brute, ale sporurilor salariale în suma netă/brută/procent, al diverselor adaosuri salariale, avantaje în natura, ajutoare sociale etc.
 • Operarea modificărilor referitoare la drepturile de concediu de odihnă, sporuri salariale, salarii de încadrare, compensații, beneficii, rețineri, popriri, imputații, garanții, avansuri salariale
 • Întocmirea declarațiilor de salarizare ce stabilesc dreptul la deduceri personale și toate celelalte elemente necesare în calculul salarial (funcția de bază, casa de asigurări de sănătate, numărul de persoane aflate în întreținerea salariatului, gradul de handicap, statut de pensionar)
 • Generarea statului de plată
 • Generarea centralizatorului de taxe sociale angajat/angajator
 • Generarea, semnarea și depunerea declarației unice D112
 • Generarea anexelor declarației D112 necesare pentru recuperarea creanțelor FNUASS
 • Generarea notei contabile de salarii conform cu planul contabil
 • Interogarea bazei de date și realizarea de rapoarte în conformitate cu specificațiile clientului
 • Generarea buletinelor salariale individuale (fluturași salariali) și transmiterea acestora către beneficiar via e-mail, în format *.pdf sau tipărite pe hârtie securizată
 • Transmiterea către beneficiar a necesarului pentru plata salariilor nete
 • Generarea fișierului criptat pentru viramentul salariilor individuale

Lista serviciilor de administrare de personal - evidența muncii:

 • Întocmirea, actualizarea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților – ReGES/REVISAL
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă conform parametrilor stabiliți de client
 • Înregistrarea contractelor individuale de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin sistemul ReGES/REVISAL
 • Întocmirea și înregistrarea actelor adiționale de modificare a contractelor individuale de muncă, la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin sistemul ReGES/REVISAL
 • Întocmirea deciziilor de încetare/suspendare a activității și înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin sistemul ReGES/REVISAL
 • Menținerea la zi a tuturor datelor de evidență a salariaților și a datelor de evidența muncii
 • Întocmirea adeverințelor de vechime, adeverințelor de salariat, adeverințelor de venit, adeverințe privind deducerile personale, adeverințe privind stagiul de cotizare și orice alte adeverințe solicitate de către angajați
 • Întocmirea notelor de lichidare
 • Întocmirea documentelor necesare pentru constituirea dosarului de pensionare pentru limita de vârstă
 • Auditul periodic al dosarelor de personal