CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

 

 • Ce este cardul european de sănătate (CEASS)?    

 

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul de a beneficia de servicii medicale necesare în cadrul unei șederi temporare (pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni) pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene/SEE/Confederaţiei Elveţiene, indiferent de scopul șederii, fie că este turistic sau legat de activități profesionale, familiale ori studii.

 

 • Care sunt beneficiile obținerii CEASS?

 

Persoana asigurată care deține CEASS beneficiază de serviciile medicale devenite necesare,  în timpul şederii  temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Altfel spus, veți avea parte de aceleași servicii medicale oferite de sistemul de securitate socială din statul respectiv propriilor cetățeni. Pentru unele servicii medicale este totuși posibil să fie necesară co-plata, în funcție de sistemul de asigurări din statul de deplasare.

 

 • Ce se întâmplă dacă nu am cardul european de asigurări de sănătate?     

 

Dacă veți avea urgențe medicale sau nevoie de servicii medicale pe perioada deplasării în străinătate, dau nu aveți obținut cardul european de sănătate, atunci va trebui să plătiți toate serviciile medicale de care ați beneficiat în respectivul stat membru UE ori sa faceți dovada de asigurat prezentând CIP (Certificatul Provizoriu de Înlocuire).

 

 • Care este valabilitatea CEASS?

 

Cardului European de Asigurări de Sănătate este valabil timp de 2 ani de la data emiterii sale.

 

 • Care este termenul de obținere al cardului?   

 

Cardul se obține în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentației la CASS.

 

 • Unde este valabil?

 

CEASS este valabil în statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Confederaţiei Elveţiene, indiferent de scopul șederii.

 

 • Care sunt documentele necesare obținerii CEASS?

 

 1. Copie carte identitate salariat;
 2. Copie contract individual de muncă salariat – prima pagină;
 3. Adeverință de la medicul de familie. 

 

Echipa noastră de consultanți în Resurse Umane se va ocupa de întreg procesul de întocmire și depunere documente la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, iar dumneavoastră va trebui doar să fiți la adresa de livrare să primiți curierul.

 

 • Care sunt pașii pentru obținerea cardului european de sănătate?

 

Pasul 1. Ne transmiteți documentele solicitate pe e-mail.

Pasul 2. Noi întocmim și vă trimitem să semnați documentele necesare, iar în final ni le veți transmite pe toate scanate pe email;

Pasul 3. Noi depunem documentația la CASS

Pasul 4. Dumneavoastră primiți curierul la adresa de livrare indicată. 

 

 • Cât costă?

 

Pentru tot procesul de întocmire documente, transmitere către CASS și trimitere a cardului CEASS onorariul perceput este de 190 lei, fără alte taxe suplimentare. 

 

Transmite ACUM o solicitare către office.is@expertmind.ro, iar noi ne ocupăm 100% online de tot procesul de obținere a cardului în locul dvs. 

Vă ajutăm rapid să călătoriți asigurat peste hotare.

Alegeți Expert Mind! Suntem o echipă de profesioniști promptă și răspundem mereu solicitărilor dumneavoastră în doar câteva ore!

 

            De reținut!

Pentru a verifica serviciile care sunt decontate de CASS, numerele de urgență la care puteți solicita ajutor, sau dacă sunt servicii care includ co-plata pentru prestare, etc., puteți accesa acest link: .https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1737