INVENTARIEREA – Scopul inventarierii este de a stabili situatia reala a tuturor elementelor cu privire la active, datorii si capitaluri proprii ale fiecarei societati dar si a bunurilor sau valorilor detinute.
Spre deosebire de inventariere, INVENTARUL – se realizeaza de catre administrator sau angajati si presupune numararea fizica a bunurilor din cadrul firmei (mobilier, stocuri produse, marfuri etc).

De ce aveti nevoie de INVENTARIERE?

Este obligatorie conform legii contabilitatii nr. 82/1991 – orice persoana juridica are obligativitatea efectuarii inventarierii cel putin o data pe an.
Inventarierea confirma situatia reala a firmei si este necesara pentru intocmirea bilantului contabil anual.

De cate ori se face INVENTARIEREA?

Se intocmeste minim o singura data pe an.
Inventarierea se mai impune:

 • In cazul depunerii situatiilor financiare interimare;
  • In caz de control, la cererea organelor de control;
  • Cand sunt indicii care arata lipsuri-plusuri in gestiune;
  • Cand intervine o predare-primire de gestiune;
  • Cu ocazia reorganizarii gestiunilor;
  • In cazul fuziunii sau incetarii activitatii;

Neindeplinirea obligativitatii cu privire la inventarierea patrimoniala se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.