Orice societate este obligată ca anual să întocmească planificarea concediului de odihnă și să-și evalueze salariații. Începem discuția cu planificarea colectivă/individuală a concediului de odihnă despre care este important să stiți că se face de către angajator cu consultarea salariatului în cazul celei individuale sau a sindicatului/reprezentantului salariaților dacă ne referim la planificarea colectivă. Dacă […]

Afla mai mult

Anual, administratorul are obligația de a face inventarierea patrimoniului, operațiune ce implică parcurgerea și respectarea unor etape și măsuri fără de care ar putea fi influențate rezultatele acesteia. Scopul inventarierii este de a stabili situația reală a tuturor elementelor cu privire la active, datorii și capitaluri proprii ale fiecărei societăți, dar și a bunurilor sau […]

Afla mai mult

Pentru că se apropie termenul de depunere al situației financiar contabile ne-am propus ca astăzi să analizăm bilanțul contabil, o operațiune obligatoriu de îndeplinit de toate societățile. Bilanțul contabil este un document financiar de bază și în același timp instrumentul de monitorizare și evaluare al activității unei societăți, organizație non-profit sau agenții care se întocmește […]

Afla mai mult