A fost publicată procedura simplificată de eșalonare a datoriilor pe cel mult 12 luni a datoriilor la stat, cât și a accesoriilor aferente acestora a căror termen de plată este ulterior datei de 16 martie 2020.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să depună cererea până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 • să nu se afle în procedura falimentului;
 • să nu se afle în dizolvare;
 • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 • să aibă toate declarațiile fiscale depuse, conform vectorului fiscal.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

In situatia in care NU sunt indeplinite conditiile, atunci organul fiscal emite decizia de respingere a cererii de esalonare. Inainte emiterii deciziei de respingere a cererii, organul fiscal efectueaza audierea debitorului.

Termenul de soluționare al cererii este de 5 zile lucrătoare, în urma cărora se primește Decizia de eșalonare la plată sau Decizia de respingere, după caz.

Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale. Trebuie mentionat ca dupa data de 25 decembrie pentru aceste obligatii esalonate se datoreaza o dobanda de 0,01%/zi.

Avantajele esalonarii simplificate:

 • Se evita poprirea conturilor bancare ale contribuabilului, cat si executarea silita/ sechestru asiguratoriu a bunurilor acestuia.
 • Eșalonarea se va acorda în termen de cel mult 5 zilefără a fi necesară constituirea de garanții.
 • Contribuabilul poate opta pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, astfel rata propusa trebuie sa fie de cel puțin 5% din cuantumul datoriilor, pentru jumatate de perioada solicitata.
 • In cazul in care un contribuabil are datorii restante inainte de 16 martie (inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere: instituite si neinstituite), acesta poate totusi beneficia de esalonare, insa are obligatia de a le achita pana la data depuneri cererii de esalonare.
 • Graficul de esalonare cuprinde, pe langa rata de esalonare propusa, inclusiv o dobanda de 0,01%/zi, calculata de organul fiscal, care este mai mica decat dobanzile si penalitatile (total 0,03%/zi pentru fiecare zi de intarziere) ce s-ar calcula incepand cu 26 decembrie, in cazul neachitarii debitelor.
 • se poate solicita, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor curente, ce constituie condiție de menținerea valabilității acesteia.

Dezavantajele esalonarii simplificate:

 • Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Trebuie respectate atat scadentele din graficul de esalonare, cat si cele curente, cu scadenta pe data de 25 ale fiecarei luni.
 • Pentru a beneficia de esalonarea la plata conform OUG nr. 181/2020, debitori trebuie sa renunte la anularea la plata a obligatiilor accesorii conform OUG nr. 69/2020 (amnistia fiscala). Exista posibilitatea ca termenul de 25 decembrie pentru obligatiile curente sa se prelungeasca ulterior, si in acest caz, va trebui in continuare sa achitati rata de esalonare si datoriile curente lunare.
 • In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata acordata de organul fiscal, reprezentand obligatii fiscale principal si/sau accesorii esalonate la plata, se datoreaza o penalitate de 5%.

Conditii de mentinere a esalonarii la plata.

Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea doar in urmatoarele conditii:

 • in care contribuabilul declara si achita, potrivit legii, obligatiile fiscale administrate de organul fiscal (ex. obligatiile fiscale curente) cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata (termen maxim pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei).
 • Sa respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare (termenul maxim pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare).
 • Sa achite sumele din declaratiile rectificative in termen de 30 de zile de la data depunerii.

In cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile de mai sus, atunci organul fiscal va emite, in termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectarii conditiei, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale. Pentru mentinerea unei esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, debitorul depune o noua cerere la organul fiscal daca indeplineste conditiile.

Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale. Daca se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, atunci organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

Pentru sumele neachitate pana la data de 25 decembrie, in cazul in care nu optati pentru esalonare simplificata, se vor calcula dobanzi de 0,02%/zi de intarziere si penalitati de 0,01%/zi de intarziere, la care se adauga posibilitatea de blocaj comercial prin actiunile ANAF-ului (poprire conturi bancare, executare silita sau sechestru asiguratoriu pe bunurile firmei) .

***Mentionam ca in cazul esalonarii simplificate, dobanda de esalonare este de 0,01%/zi (diminuata de la 0,03%/zi).