În data de 09.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1201, Legea nr. 282 care prevede că, angajatorii pot primi un sprijin financiar în valoare de 2500 lei pentru fiecare salariat care a desfășurat activitate de telemuncă cel puțin 15 zile lucrătoare în perioada stării de alertă și este în telemuncă și în prezent.

Aceste sume se acordă pentru achiziționarea pachetelor de bunuri și servicii tehnologice  necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, conform listei aprobate prin Ordin al ministrului (mentionata mai jos), în ordinea solicitărilor depuse până la data de 31.12.2020 la AJOFM, în limita fondurilor alocate.

Care este valoarea totală a beneficiului?

 • 2500 lei * numarul de salariati care au desfasurat activitate de telemunca minim 15 zile lucrătoare în perioada stării de alertă și este în telemuncă și în prezent.

Vă menționăm categoriile de bunuri noi ce pot fi achiziționate conform legislației:

 1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook;
 2. Tablete;
 3. Smartphone;
 4. Echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3;
 5. Echipamente necesare conectării la internet a bunurilor prevăzute la pct.1-3;
 6. Licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018.

Observații cu privire la achiziționarea bunurilor:

 1. Din sumele încasate de la AJOFM va trebui să achiziționați produse în valoare de 2500 lei pentru fiecare salariat în parte.
 2. Din lista de mai sus nu fac parte unitățile calculatoarelor, dar pot fi achiziționate monitoare deoarece acestea fac parte din categoria echipamentelor periferice;
 3. În justificarea valorii bunurilor achiziționate pentru fiecare salariat în parte, se ia în calcul valoarea bunurilor cu TVA inclus.

Exemplu: achizitionarea unui laptop in suma totala de 2.500 lei (2101 lei + TVA), suma pe care o vom considera ca justificata este de 2.500 lei (inclusiv TVA).     

 1. Nu puteți achiziționa un soft de 20.000 lei de care să se foloseasca toți salariații, ci doar licente aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1 – 3 din   Anexa nr.1 la Ordinul 1379/09.09.2020;
 2. Dacă achizitionați licente antivirus pentru mai multe calculatoare, în documentele justificative trebuie obligatoriu să fie specificat numărul de calculatoare pentru care ați achiziționat licențele, astfel încât să puteți împărți suma pe fiecare salariat în parte.