Noi măsuri fiscale prevăzute de Ordonanța 48/2020

Revenim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații suplimentare privind accesarea creditelor IMM INVEST, cât și ultimele măsuri fiscale aprobate prin Ordonanța 48.

Recomandăm pentru prevenția dvs, ca un prim pas, o pre-agreere cu banca la care aveți istoric și sunteți client, în funcție de situația financiară a firmei și ulterior când platforma va funcționa, veți putea să aplicați în cunoștință de cauză. Înainte de a vă înscrie pe platformă trebuie să aveţi în vedere condiţiile şi restricțiile instituţiei de credit la care aţi aplicat, pentru a cunoaşte toate implicaţiile.

Întrucât fiecare bancă va avea un set de criterii pe baza căruia se va efectua analiza de acordare a finanţării, este foarte important de luat în calcul şi eventualele restricţii și îngrădiri  impuse de bancă pe perioada creditului (limitarea unor anumite operaţiuni, ca de exemplu retragerea de dividende, avansuri, etc.), deoarece parteneriatul include și o a treia parte – statul.

Este important să analizați garanțiile pe care le-ați putea institui, întrucât ar putea fi vorba despre bilet la ordin avalizat în alb, posibil și garanții pe persoană fizică. Totodată să aveți în vedere potențiale costuri suplimentare –  comisionul de risc, asigurările pentru bunuri, ipoteci etc. De asemenea, pe perioada creditului, va exista o monitorizare riguroasă din partea băncii, la fiecare tragere va trebui să justificați cu documente.

Încadrarea firmei dumneavoastră pentru a obține aceste credite, se face doar de către fiecare bancă în parte, în urma unei analize a situației financiare, respectiv a istoricului firmei în relația cu banca (alte credite/linii de credite accesate etc).

O nouă serie de măsuri fiscale au fost aprobate prin ordonanța 48/2020, sintetizate in continuare: 

 1. 1. Se suspendă executarea silită și prin somație (nu se vor mai emite somații și titluri executorii), cu excepția celor care execută hotărâri definitive judecătorești pronunțate în materie penală, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență – 13 iunie.
 2. Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare începand cu 16 aprilie se rambursează prin control ulterior. Excepție fac situațiile în care organul fiscal constată că există riscul unei rambursări necuvenite sau alte situații precum un grad de risc fiscal ridicat (precum: suma solicitată la rambursare este mai veche de 12 luni, contribuabilul este la prima rambursare după înregistrarea în scopuri de TVA etc).
 3. Prevederi privind eșalonările la plată: Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 13 iunie. Se amână practic eșalonarea la plată, cu condiția ca reluarea plăților să se facă pe baza unui nou grafic de eșalonare în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, adică 13 iunie.

Aplicarea punctelor 1,2 și 3 încetează la 13 iunie.

 1. Se prelungește termenul de depunere a situațiilor financiare ale anului 2019 până la 31 iulie 2020 inclusiv (valabil pentru toate tipurile de entități, inlusiv ONG-uri).

Recomandarea este depunerea la momentul aprobării, mai ales în cazul societăților care doresc să obțină finanțări, precum IMM Invest, iar rezultatele anului 2019 ar putea fi în avantajul analizelor bancare ce urmează a fi efectuate.

Totodată, obligativitatea pentru anul acesta de declarare la Registrul Comerțului a Beneficiarului Real se prelungește cu 3 luni de la ridicarea stării de urgență, aproximativ 15 august 2020.

 1. Microîntreprinderile pot efectua sponsorizări deductibile fiscal și către instituțiile și autoritățile publice, fără a avea obligația ca acestea să fie înscrise în Registrul entităților/unităților de cult.
 2. Avantajele în natură acordate salariaților aflați în izolare sunt neimpozabile.

Măsura este valabilă pe perioada stării de urgență – până pe 14 mai, pentru personalul obligat să fie izolat la locul de muncă sau în locuri special amenajate. Astfel, avantajele în natură

primite, nu sunt cuprinse în baza de impozitare.

 1. Începând cu luna aprilie, se elimină facilitățile fiscale pentru indemnizația de șomaj tehnic și cea privind concediul pentru părinți, pentru angajații firmelor de construcții, IT, cercetare – dezvoltare sau cei cu handicap grav.
 2. Pe perioada stării de urgență, nu se va plăti TVA pentru importul de alcool etilic denaturat destinat producerii de dezinfectanți și doar în cazul în care importatorul deține autorizația pentru “utilizator final” în privința accizelor.
 3. Firmele care aplică impozitul specific, nu vor datora acest impozit pe perioada întreruperii totale sau parțiale a activității, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • Întrerup total sau parțial activitatea;
 • Dețin certificat pentru situații de urgență;
 • Nu se află în insolvență.

Pentru aplicarea noilor prevederi, pentru anul 2020 se va face o recalculare a impozitului datorat: contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.