Guvernul a aprobat prelungirea termenuui de depunere a Declarației Unice (doar pentru PFA/CMI/II/PF) și cel de plată pentru obligațiile fiscale din anul 2019, aferente veniturilor/ câștigurilor obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, transferul titlurilor de valoare, agricultură, sivilcutură și piscicultură sau din alte categorii de venituri, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

          Totodată, Guvernul a aprobat acordarea de bonificații tuturor persoanelor care vor plăti până la 30 iunie impozitul și contribuțiile sociale aferente veniturilor obținute în 2019 din categoriile de venituri menționate mai sus, astfel:

          – Bonificație de 5% pentru plata integrală a obligațiilor pentru anul 2019 până la data de 30 iunie 2020;

          – Bonificație de 5% pentru depunere online a declarației unice, dacă plata obligațiilor la anul 2019 se face in termenul de mai sus.

          Bonificațiile se vor calcula prin rectificativa declarației unice depusă inițial. Urmează ca în perioada următoare să se publice actul normativ în Monitorul Oficial, cât și noul formular actualizat în acord cu noile prevederi și procedura pentru rectificarea declarației unice depusă, în vederea acordării de bonificații.