Contextul actual, din ultimii 2 ani, in care s-au inregistrat foarte multe actualizari legislative a atras dupa sine si verificarile de rigoare de la ITM. Ce am concluzionat? Că efectele in mod cert le vom resimti si in anul care urmeaza si vom ramanem la fel de statornici in fata provocarilor insa dorim sa ne imbunatatim si la nivel de anticipare a actiunilor din partea ITM.

Potrivit dispozițiile articolului 246 din Codul muncii, angajatorii persoane juridice au obligația de a întocmi regulamentul intern în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice.

Ce este regulamentul intern? Regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului, care nu se negociază cu salariații și prin care angajatorul poate să impună reguli de conduită pentru angajații săi, elemente organizatorice care să corespundă doleanțelor sale privind munca, și de asemenea proceduri interne care pot reglementa diferite aspecte în relațiile cu angajații.

La întocmirea regulamentului intern, angajatorul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în Codul muncii și în alte acte normative, dar și dreptul de a implementa la nivelul unității reguli proprii cu privire la procedura cercetării disciplinare, procedura de soluționare a cererilor și reclamațiilor, faptele care constituie abateri disciplinare și modul în care pot fi sanționați salariații care au săvârșit acele abateri, procedura de evaluare profesională sau se pot specifica dispoziții pentru acțiuni mai delicate cum ar fi concedierea, suspendarea, timpul de muncă, concediile sau plata salariilor, bineînțeles, sub rezerva legalității acestora.

În cazul în care angajatorul nu se supune măsurilor dispuse de întocmire și actualizare a regulamentului intern, poate fi sancționat contravențional de către inspectorii ITM, conform Legii nr. 108/1999.

Actualizarea permanentă a regulamentului intern conform modificărilor legislative vă ajută să evitați o sancțiune ITM, să vă protejați în relația cu salariații și să evitați riscul unor litigii de dreptul muncii.