Anumite categorii de serviciile de transport rutier a bunurilor cu risc fiscal ridicat sunt nevoite ca de la 1 iulie 2022 să utilizeze Sistemul RO e-Transport, în urma unor modificări legislative instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 privind Sistemul naţional de  monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport („Ordonanța RO e-Transport”).

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt următoarele:

Nr. Bunuri catalogate prin Nomenclatorul combinat (NC)
1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7. Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214

 

Astfel, orice operațiune de transport care conține bunuri încadrate într-una din categoriile de mai sus trebuie înregistrată în prealabil în sistemul RO e-Transport, urmând a primi un cod unic UIT, generat automat de sistem.

Cine are obligația de a raporta prin sistemul RO e-Transport?

În cazul transporturilor cu bunuri considerate cu risc fiscal, menționate anterior, cei obligați la raportarea transportului sunt următorii:

  1. Beneficiarul din România – în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;
  2. Importatorul din declarația vamală de import (DVI) – în cazul operațiunilor de import;
  3. Expeditorul din declarația vamală de export (DVE) – în cazul operațiunilor de export;
  4. Furnizorul (indiferent în seama cărei părți este transportul) – pentru operațiuni interne;
  5. Depozitarul – pentru operațiunile de depozitare bunuri cu risc fiscal în tranzit sau in vederea formării unui alt transport, pe teritoriul național.

 

Observație

Transportatorii/Casele de expediții nu au obligația de a raporta prin RO e-Transport, excepție* fiind cazul în care aceștia au și calitate de depozitar. Obligația principală a transportatorilor este de a avea codul UIT pe documentul de transport a bunurilor (CMR/aviz de însoțire a mărfii/alte documente), înainte ca mașina să fie în mișcare.

Deţinerea codului UIT este obligatorie pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

În cazul nerespectării  noului sistem de raportare  prin RO e-Transport, vor exista repercusiuni. Amenzile pentru neconformare vor fi de până la 50.000 lei pentru persoanele fizice şi de până la 100.000 lei pentru persoanele juridice, la care se va adăuga confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.