Începând cu 30 aprilie 2021 s-a reintrodus obligativitatea de depunere a DECLARAȚIEI DE BENEFICIAR REAL!

? Ce reprezintă DECLARAȚIA DE BENEFICIAR REAL

Potrivit textului legislativ în vigoare, Legea cu nr. 129/2019 reglementează prin acest act – DECLARAȚIA DE BENEFICIAR REAL, prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea altor documente normative.

? Cine este BENEFICIARUL REAL

Făcându-se transmitere la textul art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019, beneficiarul real este definit astfel: persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

Pe scurt, beneficiarul real este acel asociat care deține în proporție de peste 25% din acțiuni în cadrul societății. În caz exceptional, atunci când condițiile descrise mai sus nu se întrunesc, beneficiar real este reprezentat prin persoana sau persoanele fizice care se asigură de administrarea persoanei juridice.

? Care este cuprinsul DECLARAȚIEI DE BENEFICIAR REAL

Această declarație trebuie să cuprinde datele de identificare privind beneficiarii reali:

  • Informații privind numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul documentului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.
  • Informații privind modalitatea de exercitare a controlului, cum ar fi: direct, indirect, în comun sau singur etc.

? Unde trebuie depusă această DECLARAȚIE DE BENEFICIAR REAL

În cazul înregistrărilor pentru societăți, depunerea se realizează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar în situația înregistrărilor pentru organizațiile neguvernamentale (Asociații/Fundații), depunerea se înaintează către Ministerul Justiției.

? Când trebuie depusă DECLARAȚIA DE BENEFICIAR REAL

În orice situație precum înregistrarea unei societăți, ori înregistrarea unor modificări privind structura asociaților și/sau administratorilor într-o firmă, respectiv la finalizarea situației financiar anuală este obligatoriu  a se depune, în completarea dosarului juridic specific, și DECLARAȚIA DE BENEFICIAR REAL.

? Care sunt riscurile nedepunerii DECLARAȚIEI DE BENEFICIAR REAL

Nedepunerea acestei declarații în termenul prevăzut în baza legală se sancționează cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei. În spetă, procesul-verbal de constatare a acestei contravenții se transmite către Oficiul Registrului Comerțului, iar dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării amenzii reprezentantul legal nu înaintează cu depunerea declarației, instanța va putea dispune dizolvarea societății.

? Cum se realizează depunerea DECLARAȚIEI DE BENEFICIAR REAL

Se înaintează un dosar distinct către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau către Ministerul Justiției.

Dosarul trebuie să conțină informațiile și documentele precizate punctual mai sus, respectând întocmai baza legală (Legea nr. 101/2021; Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative).

 

  • Pentru a simplifica procesul și a aloca timpul prețios către business-ul tău, Solicită o ofertă ACUM!
  • Fără deplasări, fără costuri ascunse!
  • Procedură 100% ONLINE, oriunde în ROMÂNIA.

Contactează-ne pentru detalii la telefon 0374 884 027, e-mail: juridic@expertmind.ro.