Revenim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații actualizate privind beneficiile pe care le puteți obține în contextual actual. Fie că discutăm de creditele garantate de stat sau de impactul prelungirii stării de urgență, aceste informații le veți găsi structurate in cele ce urmează.

I. Informaţii (din presă/de la personal bancar) privind creditele garantate de stat – IMM INVEST

Înscrierea în program va fi posibilă, începand cu data de 17.04.2020, ora 10.00, când portalul www.imminvest.ro va deveni operaţional.

Pentru accesarea programului, întreprinzătorii trebuie să parcurgă câţiva pași simpli:

 • IMM-ul intră în aplicația disponibilă pe portalul www.imminvest.ro ;
 • Completeză online datele de identificare, ataşează declaraţia IMM în format pdf;
 • Solicită unul sau mai multe credite/ linii de credit;
 • Aplicația va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării;
 • FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului şi un număr de înregistrare, după verificarea informaţiilor furnizate de potenţialul beneficiar;
 • FNGCIMM pune  la  dispozitia  băncii  selectate,  în  varianta  online,  documentele înregistrate de IMM, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
 • Banca la care aţi aplicat analizează cererea de finanţare şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului liniei de credit, conform solicitării beneficiarului;
 • Banca aprobă creditul şi transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

Pentru informații suplimentare referitoare la criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare vă recomandăm să consultați centrele FNGCIMM la link-ul: www.fngcimm.ro , secţiunea IMM INVEST ROMANIA (aceștia sunt în măsură să răspundă cel mai complet unor întrebări). Tot aici veţi găsi şi noutăţi de ultim moment în rubrica “Centru de presă”.

Condiţiile de acordare a creditelor se stabilesc de bănci în conformitate cu politicile interne de creditare, cu încadrarea în condițiile programului. Prin urmare, pentru a lua la cunoștință procedura de obținere a unui astfel de credit, vă recomandăm să luați legătura cu băncile.

      A. Definire termeni credite capital de lucru si credite de investitii

Din punct de vedere economic putem defini “capitalul de lucru“ – ca şi activitate curentă, adică destinaţia creditului ar fi finanţarea cheltuielilor curente (care pot fi văzute în balantele din ultimul an), cum ar fi: facturi de la furnizori (partenerii cu care societatea colaborează pentru servicii diverse sau bunuri, necesare desfăşurării activităţii), taxele către bugetul de stat, respectiv bugetul local, salariile angajaţilor.

Programul IMM INVEST este din 2017. Practic, ca urmare a epidemiei, statul sprijină mediul economic şi vine cu completări la vechiul program IMM, şi anume: cu o garanţie suplimentară şi dobândă zero în primul an.

Creditele de investiţii finanţează proiectele sau capitalul de investiţii, ce se referă la achiziţia clădirilor, echipamentelor, utilajelor, sau a mijloacelor de transport.

      B. Limitarea sumelor acordate de bancă

Valoarea finanțării trebuie să respecte una dintre condiții:

 • Dublul sumei reprezentând salarii şi contribuții sociale de la nivelul anului 2019. Pentru firmele înființate după 1 ianuarie 2019, suma maximă a împrumutului nu poate depăși suma estimate pentru primii doi ani de activitate,

sau

 • 25% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul PFA-urilor,

sau

 • Valoarea care să rezulte din nevoile sale de lichidități, costuri de capital de lucru (cheltuieli curente precum furnizori, salarii, datorii către stat) sau costuri de investiții.

      C. Menţiuni importante asupra cărora trebuie să vă îndreptați atenția

 1. Monitorizarea şi controlul firmelor se va face de către FNGCIMM – în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat. În cazul în care acesta constată că nu s-au respectat prevederile ajutorului de stat primit, solicită rambursarea acestuia, la care se adaugă dobânda aferentă.
 2. Băncile au obligația de a verifica destinația creditelor de investiții și a creditelor capital de lucru. Banii nu pot fi utilizați pe alte destinații.
 3. Garanţiile firmei ce aplică pentru program, cât și gradul de acoperire a creditului cu garanții, vor fi stabilite de bancă.
 4. În cazul în care societatea are datorii restante la stat, băncile vor asigura plata acestora din creditul acordat în cadrul programului.

 

II. Prelungirea stării de urgență conform Decret 240/14.04.2020

Prelungirea stării de urgență conform Decret 240/14.04.2020 conduce implicit la prelungirea perioadei în care se poate obține certificatul pentru situații de urgență, adică 14 mai 2020.

Scopul obţinerii certificatelor în situaţia în care deţinerea acestuia vă este utilă:

 1. Amânarea ratelor la credite/linii de credite/leasing;
 2. Obținerea de facilități în relațiile comerciale pe care le aveti (contracte, amanare chirii si utilitati, daca asa ati negociat cu partenerul);
 3. Pentru firmele beneficiare Start Up Nation, la solicitarea finanţatorului în contextul modificării clauzelor contractuale pe perioada stării de urgenţă;
 4. Pentru creditele garantate de stat, în ordonanță nu este precizat daca este sau nu, necesar certificatul de urgență (cel mai probabil informația aceasta va fi cuprinsă în procedura băncilor, în criteriile de departajare pentru aceste tipuri de credite).
 5. Pentru somaj tehnic nu mai este necesar.

Dacă vă încadrați pentru certificat de tip 2, și în luna martie nu ați înregistrat o scădere a veniturilor sau a cheltuielilor cu minim 25% față de media lunilor ianuarie și februarie, însă diminuarea se înregistrează totuși în luna aprilie, se va putea solicita certificat de tip 1, cu justificarea ulterioară cu înscrisuri.

De asemenea, pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetare, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Codului de procedură fiscală. Această măsură fiscală încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, adică 13 iunie 2020.