Orice societate este obligată ca anual să întocmească planificarea concediului de odihnă și să-și evalueze salariații.
Începem discuția cu planificarea colectivă/individuală a concediului de odihnă despre care este important să stiți că se face de către angajator cu consultarea salariatului în cazul celei individuale sau a sindicatului/reprezentantului salariaților dacă ne referim la planificarea colectivă.

Dacă în cazul planificării individuale, perioada prevăzută în care salariatul are dreptul de a efectua concediul de odihnă nu trebuie să depășească 3 luni, planificarea colectivă trebuie să aibă o durată minimă de 3 luni fără a fi prevăzută durata maximă a concediului. dar care nu va putea depăși sfârșitul anului pentru care acesta a fost programat.

Pe de altă parte, evaluarea salariaților urmărește atingerea obiectivelor de business și eficientizarea metodei de lucru a salariaților, operațiune impusă cu ultimele modificări ale Codului Muncii. Principalele elemente de la care începe evaluarea sunt organigrama și fișa postului, acestea fiind stipulate în contractul de muncă, dar și în Regulamentul Intern.

Criteriile de evaluare diferă de la o poziție la alta, însă cele mai importante rămân abilitățile de comunicare, interesul pentru dezvoltarea performanțelor personale, motivația, atitudinea proactivă și spiritul de echipă. Evaluarea se formalizează printr-un document care se semnează de către ambele parți implicate.