Persoanele fizice care au realizat venituri extra-salariale în anul 2020 au obligația de a declara venitul/ câștigul realizat sau pierderea realizată prin Declarația Unică până la data de 25 Mai 2021.

Declarația unică (formularul 212) este o declarație pe care o depun persoanele fizice, pentru diversele forme de venit, obținute fără sau sub formă juridică de organizare (PFA, PFI, II, IF, CMI, Medic Colaborator, Avocat, Birou Executoriu Judecatoresc) prin care se stabilesc taxele datorate statului, și anume: impozitul și contribuțiile sociale.

 

Termenul de depunere a declarației unice este la data de 25 Mai 2021, pentru:

 • Venitul/ câștigul realizat în anul 2020;
 • Venitul estimat pentru anul 2021 (impozitul pe venitul estimat poate fi rectificat până la data de 31 decembrie 2021);
 • Exercitarea opțiunii de redirecționare a sumei de 3,5% din impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabilpentru susținerea entităților nonprofit înființate în condițiile legii, unităților de cult si pentru acordarea de burse private.

 

Tipurile de venituri declarate prin declarația unică:

 • Venituri din activități independente;
 • Venituri din profesii liberale;
 • Venituri din drepturi de autor;
 • Venituri din contracte de activitate sportivă
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
 • Venituri din dividende, dobânzi, câștiguri din investiții;
 • venituri din alte surse;
 • venituri din străinătate;
 • Persoane fizice care au obținut în anul 2020, indemnizații de ajutor pe perioada stării de urgență și/ sau starea de alertă.

Veniturile realizate cu reținere la sursă nu se vor declara prin declarația unică

 

Prin declaratația unică se stabilește și obligația de plată a contribuțiilor sociale datorate și anume contribuția la pensie și contribuția la sănătate, astfel:

 • Pentru anul 2020 se datorează contribuții sociale dacă venitul net (sau brut, dupa tipul venitului) realizatdepășește valoarea de 26.760 lei (12 salarii minime, salariul minim lunar a fost în valoare de 2.230 lei).
 • Pentru anul 2021 se datorează contribuții sociale dacă venitul net (sau brut) estimat depășește valoarea de 27.600 lei (12 salarii minime, salariul minim lunar este în valoare de 2.300 lei).

 

Declarația unică se va depune în termen de 30  de zile de la data producerii evenimentului/ încheierii contractului între părți, de către contribuabilii care:

 • încep o activitate în cursul anului fiscal sau a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal;
 • încetează sau suspendă temporar activitatea, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia.

 

Dorești ca tot procesul de declarare să fie mai ușor? Experții noștri vă oferă suport de la întocmirea și depunere declarației unice online, până la transmiterea obligațiilor de plată și a informațiilor necesare efectuării plății.

Contactează-ne pentru detalii la telefon 0374.88.40.41, e-mail: consultanta@expertmind.ro