consultanta fonduri nerambursabile expert mind

Anul 2018, vine cu o serie de noi oportunitati pentru microintreprinderile care planuiesc sa se dezvolte beneficiind de fondurile europene nerambursabile cuprinse intre  25.000 – 200.000 euro. Investitiile aprobate acopera o arie larga de domenii in productie si servicii iar sansele de castig cresc o data cu  bifarea cat mai multor conditii de eligibilitate,  dar si daca solicitantul isi asuma o contributie financiara de 20%  din valoarea totala a proiectului.

Trebuie sa mentionam ca in cadrul acestui proiect de investitii pot participa toate regiunile, mai putin Bucuresti – Ilfov si Delta – Dunarii. De asemenea, sumele alocate difera de la o regiune la alta. Cea mai mare suma fiind alocata regiunii N – E.

 

Cine poate sa obtina finantarea?

 • societatile comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor (maxim 9 salariati, cu o cifra anuala neta sau active totale de maxim 2 milioane de euro)
 • microintreprinderile care au desfasurat activitate pe o perioada de cel putin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare
 • implementarea proiectului se afla in mediul urban in una din regiunile de dezvoltare
 • societatea nu inregistreaza datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale
 • a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
 • solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
 • solicitantul are cel putin un salariat cu norma intrega in perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
 • la momentul depunerii solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie autorizat la sediul (principal sau secundar), identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent daca aceasta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii

 

Care este suma pe care o pot accesa?

 • Valoare eligibila a proiectului este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare.
 • Cuantumul finanțarii nerambursabile solicitate nu poate depasi plafonul de minimis, respectiv 200.000 euro pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi
 • Contribuţia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului. minimum 10,00%.

 

Care sunt investitiile eligibile?

 1. Investitii in active necorporale:
 • lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilitaţilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalaţii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotarârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se încadreaza în limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale în vigoare la data lansarii apelului de proiecte.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitaţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

 

 1. Investitii in active necorporale: brevete licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

 

 1. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line

 

Care sunt cheltuielile eligibile?

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenţa tehnica

3.1. Studii de teren

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Proiectare si inginerie

3.4. Consultanţa – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţa la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri;
 • plata serviciilor de consultanţa în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.
 • plata serviciilor de consultanţa la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

3.5. Asistenţa tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

 • asistenţa tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor (în cazul în care aceasta nu intra în tarifarea proiectului);
 • plata diriginţilor de santier

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de baza

4.1. Construcţii si instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activitaților de construire/extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,

4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionarii acestora:

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitaţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
 • Cheltuieli cu activitați de realizare a instrumentelor de comercializare online.

Capitolul 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

5.2. Comisioane, cote si taxe

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitațile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fara TVA

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).

 

Cum se acorda finantarae nerambursabila?

Finantarea nerambursabila  in valoare maxima de pana la 20.000 euro se acorda sub forma unui avans pe care solicitantul il va justifica ulterior prin documente.

 

Care este punctajul pe care trebuie sa il obtina solicitantul pentru a obtine finantarea?

Pentru a avea sanse “in cursa” de obtinere a finantarii, proiectul tau trebuie sa fie de peste 50 de puncte. Desi, acest punctaj nu este o certitudine pentru semnarea contractului de finantare pentru ca poiectele sunt selectate in functie de punctaj si in limita bugetului.  De asemenea, este si un prag de calitate a carui punctaj contribuie la obtinerea finantarii.

 

Care este modalitatea de depunere a proiectelor?

Solicitantul  va depune online cererea de finantare / proiectul prin intermediul platformei online MySMIS pusa la dispozitie de catre Ministerul fondurilor Europene pe site-ul www.inforegio.ro.

Cum va venim noi in ajutor?

Consultanta specializata pentru stabilirea eligibilitatii proiectului – 200 lei/h

Servicii de contabilitate

 

Experienta in domeniul financiar contabil de peste 11 ani si rezultatele obtinute  de-a lungul timpului ne recomanda drept parteneri de incredere in gestionarea cu acuratete a evidentei financiar contabile. Indiferent de varsta companiei sau stadiul ei, daca e la inceput de drum sau cu istoric, preluam activitatea financiar contabila, identificam problemele si aplicam solutii personalizate la timpul potrivit pentru a maximiza beneficiile financiare ale companiei. Aici regasesti oferta completa de contabilitate.

 

 

Servicii de gestiune personal si salarizare

 

Externalizarea serviciilor de gestiune personal si salarizare te ajuta sa economisesti bani, sa te poti concentra mai bine pe dezvoltarea afacerii si a capitalului uman, sa ai o evidenta corecta si la timp a situatiei angajatilor tai si sa fii informat la timp cu privire la modificarile legislative.