Platforma IMM INVEST este funcțională  și odată cu lansarea site-ului prezentam  detaliat fiecare pas de parcurs în vederea înscrierii.

În urma înregistrării pe platforma www.imminvest.ro, veți primi pe adresa de email un număr de înregistrare – care nu este un număr de ordine. Ulterior veți recepționa acordul de eligibilitate din partea FNGCIMM daca îndepliniți condițiile generale, iar băncile vor lua în analiză cererile de finanțare după ce primesc acordul de la Fond. (Atenție la adresa de email folosită, din feedback-urile primite de la câțiva aplicanți adresele de yahoo nu sunt valide pentru paltformă. Totodată copia după buletin și CUI-ul societății trebuie să aibă maxim 1 MB, puteți apela la un program de conversie).

                Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate de criza COVID-19 sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unuia sau mai multor credite, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

 • Clienti Eligibili


Click pe poza pentru a mari

 • Tip Finantare


Click pe poza pentru a mari

 • Criterii de eligibilitate:
  • nu se afla in dificultate
  • nu se afla in litigiu, in calitate de parat cu MFP si/sau Banca partenera;
  • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrat in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
  • nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie;
  • impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
  • nu înregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului;
  • prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
  • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale Bancii;
  • depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta pana la 31.12.2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia.
 • Domenii excluse:
  • activitati de jocuri de noroc si pariuri;
  • productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
  • activitati de investigare si protecţie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii.
 • Alte informatii utile:
  • Indiferent de tipul intreprinderii, valoarea cumulata a creditelor de investitii si linilor de credit, nu trebuie sa depaseasca valoarea de maximum 10.000.000 lei,
  • Dobanzile vor fi subventionate integral pana la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire in cazul in care cresterea economica pentru anul 2021 va fi mai mica decat cea a anului 2020.
  • Comisioanele de garantare (comisionul de administrare datorat FNGCIMM si comisionul de risc datorat MFP) vor fi acoperite din ajutorul de stat sub forma de grant, pe toata durata creditului garantat.

Nota:  Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/prelungeste creditul contractat initial, comisionul de administrare si comisionul de risc se achita de catre beneficiarul Programului.

 • Nu se achita comision de rambursare anticipata.
 • Creditele garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru:
  • refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului;
  • implementarea proiectelor finantate din ajutoarele de stat/fonduri europene.

 

 • Flux de lucru:

1.      solicitantul de finantare garantata, beneficiar sau nu al granturilor acordate in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro;

2.      inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului si bugetului alocat programului;

3.      fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM, completata si semnata, in functie de tipul beneficiarului (intreprindere mijlocie, intreprindere mica, microintreprindere), precum si optiunea pentru tipul de credit solicitat;

4.      aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare;

5.      inregistrarea online se poate efectua o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi potentia beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea inregistarii on line efectuate;

6.      FNGCIMM pune in format electronic (on line) la dispozitia Bancii selectate de potentialul beneficiar aplicant, datele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;

7.      Banca analizeaza cererea beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a a creditului de investitii/creditului /liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitarii beneficiarului;

Dupa aprobarea interna a facilitatii de credit, Banca transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, utilizand aplicatia web https://plafon.garantare.ro;

Fondul analizeaza solicitarea, comunica decizia si transmite contractele de garantare.

Vă reamintim faptul că valorile creditelor acordate de bancă, sunt limitate la condițiile prevăzute în ordonanță:

 • Dublul sumei reprezentând salarii și contribuții sociale de la nivelul anului 2019. Pentru firmele înființate după 1 ianuarie 2019, suma maxima a împrumutului nu poate depăși suma estimate pentru primii doi ani de activitate,

      Sau

 • 25% din cifra de afaceri neta aferentă anului 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul PFA-urilor,

      Sau

 • Valoarea care să rezulte din nevoile sale de lichidități, costuri de capital de lucru (cheltuieli curente precum furnizori, salarii, datorii către stat) sau costuri de investiții.

      Menționăm că pe platformă, trebuie să selectați tipul produsului (investiții sau capital de lucru) și suma creditului solicitat. Această sumă este una estimativă, ținând cont de condițiile de mai sus, și de valorile maxime impuse, menționate și în platformă.