Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat de la 2.080 lei la 2.230 lei lunar, adică o majorare a salariului tarifar orar de la 12,43 lei/h la 13,327 lei/h. Salariul minim este prevăzut pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună și NU include sporuri și alte adaosuri.
Prin excepție de la prevederile de mai sus, începând cu 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.350 lei lunar dacă se îndeplinesc CUMULATIV următoarele condiții:
• salariatul este încadrat pe o funcție ce prevede studii superioare;
• salariatul are o vechime în muncă în domeniul studiilor superioare de minim 1 an.
Prin urmare, la încadrarea personalului trebuie să se verifice dacă se încadrează la salariul minim de 2.350 lei, în cazul în care NU se încadrează se va aplica salariul minim de 2.230 lei.

Diferența de cost este de 153 lei generata de majorarea salariului de la 2.080 lei la 2.230 lei, din care reiese că un salariat va încasa cu 83 lei mai mult, iar la stat se vor achita contribuții mai mari cu 70 lei.
Mentionăm că plafoanele pentru dividende și venituri realizate din activități independente, precum și salariul brut tarifar orar al zilierilor vor fi raportate la noul salariu minim brut aplicabil cu 01.01.2020, respectiv: 12 luni * 2.230 lei = 26.760 lei plafon anual și 13,327 lei/h * 8h = 106,616 lei/ zi/ salariu brut/zilier.