Revenim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații actualizate privind ordonanțele nr. 69 și 70 adoptate în data de 14 mai, și Legea 54/15.05.2020 ce completează ordonanța 33, cu impact pe perioada stării de alertă instituite până pe data de 13 iunie.

Totodată vă orientăm atenția către măsurile de prevenție instituite prin Hotărârea de Guvern nr. 24 din 14.05.2020 privind funcționarea mediului economic pe perioada stării de alertă, sintetizate mai jos ”Măsuri prevenție angajatori. Șomaj tehnic și facilități”.

            Redăm în cele ce urmează o serie dintre măsurile ce vor fi instituite după ridicarea stării de urgență:

 1. Prelungirea șomajului tehnic pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile;
 2. Indemnizațiile aferente șomajului tehnic nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.
 3. Prelungirea acordării zilelor libere pentru părinți până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020 (12 iunie 2020);
 4. Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

            Măsuri conform Hotărârii nr. 24 din 14 mai 2020 – privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și publicate în  Monitorul Oficial nr. 395 din 15.05.2020.

 Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

I. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

 1. asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
 2. dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
 3. respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
 4. decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

II. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale / de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:

 1. accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 2. să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30C;
 3. să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat / ghișeelor.

III. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.

Sunt exceptate de la prevederile punctului III următoarele activități:

 • activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase;
 • activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate;
 • activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente;
 • activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții;
 • activitățile recreativ-sportive în aer liber.

 IV. Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații.

Sunt exceptate de la prevederile punctului IV următoarele:

 • activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.

V. Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

Sunt exceptate de la prevederile punctului V următoarele activități:

 • vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie;
 • vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul / sediul cumpărătorului;
 • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

VI. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor;

          Vă recomandăm să consultați platforma de relansare economică https://relansareresponsabila.ro/, întrucât conține îndrumări specifice și utile pe diverse domenii de activitate.

          Vă prezentăm pe scurt, măsurile fiscale adoptate și prorogarea unor termene, în cele ce urmează:

 1. Șomaj tehnic pentru salariați și zile libere pentru părinți. Se prelungește șomajul tehnic pentru perioada cuprinsă între 15 mai și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile. Se prelungește acordarea zilelor libere pentru părinți până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020 (12 iunie 2020).
 2. Indemnizații pentru PFA/II/CMI/profesii liberale. S-a prelungit termenul de obținere a indemnizației inclusiv pentru perioada 15 mai – 31 mai. Acum s-a publicat și în Monitorul Oficial prelungirea termenului pentru depunerea Declarației unice, cât și a bonificațiilor.

          Termen declarație unică, obligațiile de plată și acordarea de bonificații pentru PFA/PFI/II/IF/CMI/medic colaborator/avocați/executori

S-a publicat în Monitorul Oficial actul normativ în care sunt reglementate prelungirea termenului de depunere a Declarației Unice și de plată pentru obligațiile fiscale din anul 2019 până la data de 30 iunie 2020 și acordarea de bonificații de 10% dacă plata se face până la această dată și dacă aceasta se depune online. Persoanele care au depus declarația unică trebuie să depună declarație rectificativă pentru a calcula și solicita bonficațiile;

Prin derogare de la Codul fiscal în cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificații:

 1. pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
 2. pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

          Atenție! Bonificația prevăzută la lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației prevăzută lit. a), caz în care se aplică ambele bonificații.

          Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației. Pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale de plată aferente anului 2019 se poate cere compensarea sau restituirea potrivit Codului de procedură fiscală.

          Important! Contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificațiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condițiilor prevăzute mai sus.

 1. Beneficiar real. Se amână termenul de depunere la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarul real până pe data de 01.11.2020, pentru societățile care nu au depus deja. În momentul actual este în dezbatere un proiect legislativ privind această declarație, dacă va fi publicat în Monitorul Oficial vom reveni și noi cu informațiile aprobate.
 2. Certificat pentru situații de urgență. Se prelungește termenul de obținere a certificatului până pe 15 iunie. Pentru societățile care nu au obținut până pe 14 mai un certificat de urgență, mai au posibilitatea de a solicita până pe 15 iunie, dacă au scăzut cu minim 25% veniturile sau încasările pentru lunile martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.
 3. Suspendare rate bancare. Se prelungește perioada de solicitare către bănci a suspendării rambursării ratelor până pe data de 15 iunie 2020 inclusiv.
 4. Bonificație impozit trimestrul II și III. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit şi de impozit pe venitul microîntreprinderilor datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv (pentru trimestrul II) şi 25 octombrie 2020 inclusiv (pentru trimestrul III), beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat.
 5. Amnistia fiscală. Aceasta presupune anularea penalităților accesorii, pentru contribuabilii (persoane fizice, juridice) care au datorii restante la 31 martie 2020, cu condiția achitării debitului principal de la 31 martie plus datoriile curente la data depunerii cererii (cererea se poate depune până pe 15 decembrie).

Sfera de aplicare

Aceste facilităţi fiscale îi vizează pe toţi contribuabilii (persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere ori instituţii publice) care înregistrează datorii restante la 31 martie 2020.
Patru tipuri de măsuri fiscale

          Măsura 1Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la această dată au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale

          În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020. Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează.

          Măsura 2 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv

          Contribuabilii care depun declarații rectificative prin care declară obligații suplimentare pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste sume, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

          Măsura 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

          Contribuabilii trebuie să plătească obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale si să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

          Măsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență

          În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

          Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor și care au fost achitate după data intrării in vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedură fiscală.

Dacă îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitățile fiscale menționate anterior. Astfel, un contribuabil poate să cumuleze toate facilitățile dacă până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență.

 1. Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public.

          Pentru societățile care au amplasate panouri publicitare pe domeniul public (în baza contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participație), în perioada 14 mai – 31 august 2020, plata taxei și a chiriei datorate este obligatorie doar pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporțional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate. Consiliile locale  pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați să își întrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență.

 1. Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente. Sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator, pentru perioada stării de urgență, salariaților săi, ca urmare a desfășurării de activități care presupun contact direct cu cetățenii nu vor fi impozitate cu contribuțiile sociale, respectiv contribuție asiguratorie de muncă. Este vorba despre salariații din retail, distribuție și curierat, cei care au intrat în contact direct cu cetățenii și și-au asumat astfel riscuri, stabilite prin decizia angajatorului.
 2. Impozite și taxe locale pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a firmelor. Consiliile locale pot hotărî până pe 14 august reducerea impozitelor pe clădirile nerezidențiale – utilizate pentru desfășurarea de activități economice proprii sau date în chirie/comodat, dacă proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați să întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul de urgență (care certifică întreruperea parțială a activității economice). Dacă se vor adopta hotărâri de către consiliile locale, va trebui ca până pe 15 septembrie să depuneți o cerere, declarație pe propria răspundere și copia după certificatul de urgență. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea de activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada stării de urgență, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă ca îndeplinesc ambele condiții:
 • au redus chiria cu minim 50% pe perioada stării de urgență;
 • și minim 50% din suprafețele totale de deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.
 1. După înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central. Vechea prevedere: Organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă care prezintă risc fiscal ridicat.