Orice societate este obligata ca anual sa intocmeasca planificarea concediului de odihna si sa-si evalueze salariatii.
Incepem discutia cu planificarea colectiva/individuala a concediului de odihna despre care este important sa stiti ca se face de catre angajator cu consultarea salariatului in cazul celei individuale sau a sindicatului/reprezentantului salariatilor daca ne referim la planificarea colectiva.

Daca in cazul planificarii individuale, perioada prevazuta in care salariatul are dreptul de a efectua concediul de odihna nu trebuie sa depaseasca 3 luni, planificarea colectiva trebuie sa aiba o durata minima de 3 luni fara a fi prevazuta durata maxima a concediului dar care nu va putea depasi sfarsitul anului pentru care acesta fost programat.

Pe de alta parte, evaluarea salariatilor urmareste atingerea obiectivelor de business si eficientizarea metodei de lucru a salariatilor, operatiune impusa cu ultimele modificari ale Codului Muncii. Principalele elemente de la care incepe evaluarea sunt organigrama si fisa postului, acestea fiind stipulate in contractul de munca dar si in Regulamentul Intern.

Criteriile de evaluare difera de la o pozitie la alta, insa cele mai importante raman abilitatile de comunicare, interesul pentru dezvoltarea performantelor personale, motivatia, atitudinea proactiva si spiritul de echipa. Evaluarea se formalizeaza printr-un document care se semneaza de catre ambele parti implicate.