Suntem alături de business-ul dumneavoastră cu informații și beneficii propuse de statul român, astfel încât, cash-flow-ul să vă fie cât mai puțin afectat de această situație și să aveți posibilitatea de a vă susține cheltuielile curente.  Unul dintre aceste beneficii îl reprezintă programul IMM INVEST, a cărui norme anunță credite garantate de stat cu dobânzi reduse până la zero.

Fie că se discută despre capitalul de lucru pentru susținerea  afacerii sau despre  investiții  pentru medii  noi de lucru (ex: online), v-am structurat   informațiile cu privire la posibilitatea de a  accesa programul schemei de ajutor IMM.

Mai jos  veți regăsi  o sinteză a Normelor de aplicare a OUG nr.110/2017 privind  Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările aduse prin OUG nr. 9/21.03.2020 si OUG nr. 42/04.04.2020, referitoare la avantajele şi limitele valorilor împrumuturilor bancare la care puteţi aplica cat si etapele pentru solicitare de garantare a creditelor:

I. AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST

 • Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesaţi la una din băncile partenere;
 • Nu plătiţi dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Costurile finanţării sunt subvenţionate în procent de 100% de la bugetul de stat, până la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire;
 • Nu plătiţi comision de rambursare anticipată;
 • Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiţii şi până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.

 

II. TIPURI DE CREDITE

 1. CAPITAL DE LUCRU pentru întreprinderile mici si microîntreprinderi

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit puteţi beneficia de:

 • Finanţări pentru capital de lucru de până la 1.000.000 lei pentru întreprindere mică şi până la 500.000 lei pentru microîntreprindere;
 • Garanţii de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 • Durata finanţării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 • Rata dobânzii ROBOR la 3 luni +2,5 %/an, subvenţionată 100% de la bugetul de stat;
 • Costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele şi în contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
 1. CREDITE PENTRU INVESTIȚII pentru întreprinderile mici si microîntreprinderi

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veţi beneficia de:

 • finanţări în valoare de până la 10.000.000 lei;
 • garanţii de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele, şi spezele aferente;
 • durata finanţării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de graţie de maxim 18 luni;
 • rata dobânzii compusă din ROBOR la 3 luni +2%/an este subvenţionată 100% de către bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele şi contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Se pot cumula cele două tipuri de credite, însă nu pot depăși valoarea maxima de 10.000.000 lei (în funcție de limitările aferente sumelor ce pot fi împrumutate).

III. LIMITAREA SUMELOR ACORDATE DE BANCA

Valoarea finanțării trebuie să respecte una dintre condiții:

 • Dublul sumei reprezentând salarii, contribuții sociale de la nivelul anului 2019. Pentru firmele înființate după 1 ianuarie 2019, suma maxima a imprumutului nu poate depăși suma estimate pentru primii doi ani de activitate,

sau

 • 25% din cifra de afaceri neta aferentă anului 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul PFA-urilor,

sau

 • Valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, costuri de capital de lucru (cheltuieli curente precum furnizori, salarii, datorii către stat) sau costuri de investiții.

Condițiile de acordare a creditelor se stabilesc de bănci în conformitate cu politicile interne de creditare, cu încadrarea în condițiile programului. Prin urmare, pentru a lua la cunoștință procedura de obținere a unui astfel de credit, vă recomandăm să luați legătura cu băncile.

IV. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale instituţiei finanţatoare si, cumulativ, următoarele criterii principale:

 • Nu se află în dificultate şi nici în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă inregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • Nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidenţe majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie;
 • Prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii împreuna cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreuna cu garanţia de stat;
 • Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 • Beneficiarul depune un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020.
 • Sectoare eligibile: IMM-urile din toate sectoarele de activitate, inclusiv PFA-urile, cu excepția celor care activează în următoarele sectoare: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri , producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante substanţe şi preparate stupefiante şi prihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

 

V. ALTE MENŢIUNI IMPORTANTE :

 • Monitorizarea şi controlul firmelor se va face de către FNGCIMM – în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat. În cazul în care acesta constată că nu s-a respectat prevederile ajutorului de stat primit, solicita rambursarea acestuia, la care se adaugă dobânda aferentă. Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze documentele aferente timp de 10 ani este obligaț să le pună la dispoziția autorității de implementare ori de câte ori sunt solicitate. Băncile au obligația de a verifica destinația creditelor de investiții și de a urmări utilizarea banilor pe faze de execuție.
 • Creditele de investiții/ creditele/ liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.
 • Sumele acordate cu respectarea condiţiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinanţarea altor credite aflate în derulare.
 • Garanţiile firmei beneficiare, cât și gradul de acoperire a creditului cu garanții, vor fi stabilite de bancă.
 • În cazul în care societatea are datorii restante la stat, băncile vor asigura plata acestora din creditul acordat în cadrul programului.
 • În Ordonanţă nr. 42 privind programul IMM Invest, nu apar menţiuni despre necesitatea certificatului pentru situaţii de urgenţă. Daca va fi necesar acest document, va fi menționat în convențiile – cadru încheiate cu instituțiile de credit.

 

VI. Etapele prezentate în ordonanță pentru solicitarea de garantare a creditelor:

 • Înregistrare în baza adresei de email pe site-ul https://www.imminvest.ro/
 • Data la care este activă aplicația privind înregistrarea online se comunică pe site-ul https://www.fngcimm.ro/imm-invest cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
 • Înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea bugetului alocat programului.
 • Fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de indentificare, să atașeze declarația IMM în format pdf. (am atașat formatul din Legea 346/2004), declarația de minimis, precum și opțiunea pentru tipul de credit. Înregistrarea online se face o singura dată.
 • Aplicația va analiza datele declarate de aplicant și va emite acordul de principiu privind eligibilitatea sa, pe care îl pune la dispoziția băncii selectate de aplicant. Banca analizează cererea aplicantului și decide intern dacă acordă sau nu creditul solicitat.

Menționăm că în termen de 7 zile de la această hotărâre va urma:

 • semnarea convenţiei dintre bănci și Eximbank pentru acest program de creditare, și selecția băncilor partenere, prin urmare dacă veţi contacta băncile până atunci, există posibilitatea ca acestea să nu dețină încă procedura și alte informații suplimentare.
 • activarea platformei pe care beneficiarii ar trebui să înainteze solicitarea de garantare şi să aleagă 3 bănci de la care ar dori să acceseze produsul: https://www.imminvest.ro/ .

Totodată, normele de aplicare menționează că, inclusiv PFA-urile pot beneficia de finanțarea în cadrul acestui program, în baza veniturilor înregistrate în Declarația Unică.