În cazul în care firma dvs trece printr-o perioadă de dificultate financiară și vă confruntați cu lipsa activităților pentru salariați puteți aplica măsura reducerii cu până la 50% a progrmaului de lucuru a salariaților (așa numitul Kurzarbeit), cum se regăsește în OUG 132/2020.Prin această măsură angajatorii își pot reduce costurile salariale până la jumătate, își vor menține și motiva salariații prin oferirea unui salariu net mai mare decât munca prestată.

Angajatorii pot reduce timpul de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, (de la 8 ore la 4 ore de muncă) pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, având posibilitatea de a primi de la stat, în completarea drepturilor salariale cuvenite, (pentru celelalte 4 ore nelucrate de salariați) o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru.

În fapt, angajatorul va plăti angajatului 50% din salariu aferent timpului de lucru efectuat plus o indemnizație calculată conform schemei de mai sus, urmând a depune la AJOFM o documentație pentru a recupera indemnizația plătită după plata contibuțiilor salariale.

Ex : aplicarea masurii pentru un angajat cu norma de 8h/zi si salar minim pe economie de 2230 lei pentru o luna intreaga :

 

Salriu Brut: 2230 lei
 

 Standard (fără aplicare măsură)
 

 Cu aplicare măsură reducere program cu 50 % pentru o lună întreagă
 

Cost Total Angajator
2280 lei 1995 lei
 

Salariu Net Angajat
1346 lei 1191 lei
Beneficiu recuperat de la AJOFM
Salariu Net Angajat
0 lei 836 lei
Cost final Angajator (cu ajustarea AJOFM)
2280 lei 1159 (diminuare cu 49% a costului)

Angajatorul poate obține acest beneficiu dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. Măsura reducerii temporare a activității să fie determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu;
 2. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
 3. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioră (sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare) aplicării măsurii de cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

 

Acest beneficiu nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:

a) instituții publice

b) angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potriviti legii;

c) angajatorii care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscal.

Atentie! Pentru firmele care nu au cel putin 1 an vechime nu se poate aplica măsura reducerii programului de lucru.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii angajatorii nu au voie:

 1. să reducă programul de lucru al salariaților conform art. 52 alin. 3 din Codul Muncii, pentru salariații deja afectați de reducere (reducere de la 5 la 4 zile pe săptămână);
 2. să acorde bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului;
 3. să inițieze concedieri colective;
 4. să solicite salariatului plata sumei acordate sub formă de indemnizație în condițiile în care angajatorul nu a recuperat suma de la AJOFM;
 5. să angajeze personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp a fost redus, precum si subcontractarea activităților. Interdicția se aplică și pentru filiale, sucursale sau sedii secundare.
 6. Să solicite sau să lase salariații să efectueze ore suplimentare.

Primirea la muncă a salariaților în afara programului stabilit se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, până la maxim 200.000 lei.

Obligațiile angajatorului:

 1. Informarea și consultarea cu reprezentantul salariaților sau a salariaților înainte de luarea deciziei de reducere a programului de lucru;
 2. Comunicarea salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;
 3. Transmiterea în Revisal cu cel puțin o zi lucrătoare înainte a modificărilor;
 4. Stabilirea programului de muncă pentru întreaga lună a salariatilor cu progarmul redus.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Reducerea programului de lucru și obținerea indemnizației de 75% de la stat se aplică și în cazul ucenicilor, cu condiția ca angajatorul să asigure pregătirea teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional.

Îndemnizația prevăzută mai sus nu se cumulează, pentru același angajat, cu alte beneficii obținute de la AJOFM după cum urmează:

 1. decontarea a 41,5% din salariul brut pentru contractele încheiate pe perioadă determinată de 3 luni;
 2. decontarea a 41,5% din salariul de bază brut pentru persoanele care au avut cel puțin 15 zile șomaj tehnic în perioada stării de urgență, cu menținerea raporturilor de muncă până la data de 31.12.2020;
 3. decontarea a 50% din salariul brut pentru salariații noi angajați în perioada 01.06.2020 31.12.2020 din rândul:
 • persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență;
 • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența AJOFM
 • cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere
 1. convențiile încheiate conform Legii 76/2002 (absolvenți, tineri NEET, persoane peste 45 ani etc).