Vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2020:

1. Vom avea în continuare 3 praguri salariale minime, cu un nou salariu minim pe economie garantat în plată de 2.230 lei;

2. Contractele de muncă part-time nu vor mai fi suprataxate și se elimină declarația lunară dată de salariații cu acest tip de contract de muncă;

3. Ca urmare a faptului că sunt raportate la noul salariu minim brut aplicabil cu 01.01.2020 de 2.230 lei, se modifică și alte praguri/plafoane, detaliate mai jos;

4. Pe data de 20.12.2019 s-a înființat aplicația mobilă pentru evidența zilierilor „Inspectia Muncii”, care se va utiliza în 2020 și astfel vor fi eliminate din uz Registrele de Zilieri fizice.

Prezentăm pe larg cele patru puncte menționate mai sus:

1. Se mențin cele 3 praguri salariale minime pe economie, astfel:
a. Salariul minim pe economie I, majorat de la 2.080 lei la 2.230 lei, conform Hotărârii nr. 935/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1010/ 16.12.2019;
b. Salariul minim pe economie II, care și în 2020 rămâne la valoarea de 2.350 lei, pentru cei încadrați pe o funcție ce necesită studii superoare iar salariatul are o vechime de minim 1 an in specialitatea studiilor;
c. Salariul minim pe economie III, care și în 2020 rămâne la valoarea de 3.000 lei, pentru cei care activează în domeniul construcțiilor.
Un aspect foarte important de precizat pentru sectorul construcțiilor pentru contractele part-time este acela că angajații vor beneficia de facilități numai dacă criteriul de salariu brut tarifar este îndeplinit, egal cu 17,928 lei/oră (salariul minim de 3.000 lei raportat la o normă de lucru medie lunară de 167,333 ore). Aceasta presupune că în funcție de norma de lucru dintr-o lună (de la 19 zile lucrătoare la maxim 23 zile lucrătoare), salariatul part-time poate să NU se încadreze la acordarea faciliților. Primele sau alte sume similare NU ajută la majorarea salariului brut tarifar orar realizat în lună, astfel că acest mecanism NU este o soluție pentru a beneficia de facilitățile fiscale în lunile în care norma de lucru este mai mare de 167,333 ore (adică peste 20 zile lucrătoare).

2. Se elimină suprataxarea contractelor cu timp parțial, conform Legii 263/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 1054/ 30.12.2019, și, implicit, declarația lunară a angajaților care se incadrau sau nu în excepții.
Suprataxarea contractelor part-time a început în 2017 și presupunea calculul taxelor la nivelul unui salariu minim pe economie, pentru care erau prevăzute unele excepții, iar salariații trebuiau lunar sa declare dacă se încadrează sau nu în una din situații/excepții: 1.salariatul avea venituri din unul sau mai multe CIM cel puțin egale cu salariul minim pe economie, 2.era elev/student cu vârsta de până la 26 ani, 3.erau ucenici cu vârsta de până la 18 ani, 4.erau persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoștea posibilitatea de a lucra sub 8h/zi, 5.erau pensionari pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii).
Economia de contribuții pe care o va face angajatorul este destul de consistentă și se diminuează pe măsură ce norma de lucru a angajatului part-time crește.

3. Ca urmare a faptului că sunt raportate la noul salariu minim brut aplicabil cu 01.01.2020 de 2.230 lei, se modifică și următoarele:
a. Contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate – societățile care au cel puțin 50 de salariați au obligația de a încadra persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În caz contrar, se va achita contribuția pentru fondul de handicap.
Să presupunem că avem un numar de 50 de salariați, entitatea este obligată să angajeze sau să achite contribuții la Fondul de handicap, astfel: 4% * nr. total salariați din luna respectivă = 4%*50 = 2. Prin urmare, angajatorul fie are încadrate 2 persoane cu handicap, fie achită 2 * 2.230 lei la stat (4.460 lei).
b. Indemnizația pentru internship – în cuantum de 50% din salariul minim brut garantat în plată, s-a majorat de la 01.01.2020 de la 1.040 lei la 1.115 lei/ lună;
c. Plafon dividende și venituri realizate din activități independente – noul plafon este de 26.760 lei/anual = 12 luni * 2.230 lei (față de 24.960 lei în 2019), iar pentru veniturile care depășesc această sumă, de principiu se vor calcula și:
– CAS 25% (pensii): 26.760 lei * 25% = 6.690 lei/an/ la plafon,
– CASS 10% (sănătate) 26.760 lei * 10% = 2.676 lei/an/ la plafon.
d. Salariul brut tarifar orar al zilierilor – majorat de la 12,43 lei/h la 13,327 lei/h, adică pentru o zi de muncă un zilier va încasa un salariu brut de cel puțin 106,616 lei/ zi/ salariu brut/zilier. Precizăm că zilierii minori vor beneficia de aceeași sumă brută zilnică, de 106,616 lei/ zi, însă vor lucra 6 ore/zi – așa cum este menționată în Codul Muncii norma de lucru pentru salariații minori.

4. Pe data de 20.12.2019 ITM a înființat Registrul Electonic al Zilierilor și a lansat aplicația mobilă „Inspectia Muncii”, pentru care, în termen de 60 zile de la publicare, vor fi elaborate normele și metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se fac în acesta. Prin urmare, în perioada imediat următoare se vor elimina registrele de zilieri fizice și se vor înlocui cu Registrul electronic de zilieri.
Precizăm că beneficiarul/utilizatorul are obligația să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform noilor metodologii ce urmează a fi publicate, iar toate informațiile necesare unui utilizator al aplicației mobile „Inspectia Muncii” se vor putea obține accesând site-ul Inspecției Muncii.