Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu 10 măsuri fiscale și 6 măsuri sociale ce ar putea fi luate în perioada următoare pentru scăderea costurilor salariale ale societății și protecția salariaților în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus:

Nr crt. Măsuri fiscale și sociale Impactul măsurii asupra societății Modalități de implementare a măsurii Modificarea se poate realiza prin.. Documentul care va sta la baza modificării Obs.
Salariul brut Norma de lucru
 
1. Reducerea costurilor salariale Şomaj tehnic – art. 53, alin.1, lit.c) – Codul Muncii. 1.      Salariatul este plătit cu 75% de către angajator care se recuperează ulterior de la stat în anumite condiții (*detalii în anexe). Nu se va presta activitate de către salariat. La inițiativa angajatorului. Decizie internă şi decizie de suspendare a contractului individual de muncă. Salariatul se află la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.
Plata salariului şi contribuțiilor la nivelul salariului renegociat. Scăderea parțială a salariului brut. Nemodificată

 

Acordul salariatului Act adițional
Plata salariului şi contribuțiilor la nivelul salariului minim pe economie. Reducerea salariului brut la nivelul salariului minim pe economie. Nemodificată

 

Acordul salariatului Act adițional
Plata salariului şi contribuțiilor la nivelul salariului renegociat, cu modificarea normei de muncă. Reducerea salariului brut proporțional cu norma de lucru. Reducerea normei de lucru. Acordul salariatului Act adițional Activitațile în scădere ale firmei  vor fi corelate cu reducerea orelor lucrate de salariați.
Plata salariului şi contribuțiilor la nivelul unei săptămâni de lucru de 4 zile. Reducerea corespunzătoare a salariului la nivelul a 4 zile de lucru pe săptămână, pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile lucrătoare. Reducerea normei de lucru la 4 zile pe săptămână, pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile lucrătoare. Consultări cu reprezetantul salariaților la societăţile cu peste 20 de salariaţi. Decizie internă şi decizie de suspendare a contractului individual de muncă. Activitațile în scădere ale firmei  vor fi corelate cu reducerea orelor lucrate de salariați.
Nu se va efectua plata salariului şi contribuțiilor în situația de suspendare a contractului de muncă. Nu se plăteşte salariul/contribuţiile. Nu se va presta activitate de către salariat. Acordul părților Pe baza cererii salariatului În acest caz angajatul nu este asigurat la CASS și nu va avea stagiu de cotizare pentru concedii medicale și pensie.
Zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârste sub 12 ani înscriși într-o formă de învățământ (** detalii în anexe), cu recuperarea de către angajator a plății sumelor achitate salariaților din Fondul de garantare a creantelor salariale. Salariatul este plătit cu cel puțin 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare.

 

Sume ce ar putea fi recuperate:

·         Minim 1673 lei

·         Maxim 4072 lei

 

Nu se va presta activitate de către salariat. La solicitarea angajatului Pe baza completării unui dosar Recuperarea sumelor se va face conform normelor de aplicare ce vor apărea în următoarele 60 de zile.
Concediu medical pentru carantină plătit de către angajator, cu recuperarea integrală a sumelor de la CASS.

 

2.      Salariatul este plătit cu 75% din venitul brut de către angajator, urmând ca angajatorul să recupereze integral sumele de la CASS. Nu se va presta activitate de către salariat. Se va acorda automat concediul de carantină, în cazul salariaților aflați în carantină. Pe baza unui certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică, potrivit OUG nr. 158/2006. Concediul medical pentru carantină  se acordă numai salariaților care prezintă un anume risc de contaminare.
Concediere individuală 3.      Salariatul poate beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții. Nu se va presta activitate de către salariat. La inițiativa angajatorului. Pe baza deciziei angajatorului. Se va realiza cu respectarea termenului de preaviz specificat în contractul individual de muncă.
Concediere colectivă 4.      Salariatul poate beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții. Nu se va presta activitate de către salariat. La inițiativa angajatorului, în urma unor consultări cu reprezetantul salariaților şi cu anunţarea în prealabil la ITM si AJOFM. Pe baza deciziei angajatorului şi cu respectarea procedurii impuse. Se aplică doar în cazul în care societatea are peste 20 de salariați în anumite condiții.
2. Măsuri sociale de protejare a angajaţilor Munca la domiciliu Conform art. 108-110 din Codul Muncii – presupune întocmirea de acte adiționale.
    Telemunca Legea nr. 81/2018 – presupune întocmirea de acte adiționale.
    Concediu de odihnă Se poate acorda concediu de odihnă neefectuat din anii anteriori.
    Decalarea programului de lucru pentru societăți cu peste 99 salariați Hotărârea nr. 9/10.03.2020.
    Zile libere plătite Din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni – Art.122 alin 3, Codul Muncii.
    Modificarea programului de lucru 1. pentru salariații care nu își pot desfășura activitatea decât în unitate, astfel încât să se evite orele de vârf ale transportului public (de exemplu, 11.00 – 18.00);

2. Modificarea programului în ture sau  schimburi.

 

 
ANEXE

*Conform OUG 30/21.03.2020

ȘOMAJ TEHNIC

                        1. BENEFICIARI:
Prima categorie /primul caz A doua categorie/ al doilea caz
A) Salariații al căror angajator întrerupe activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, și anume:

Ø  activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației;

Ø  activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;

Ø  activitatea în cabinetele de medicină dentară;

Ø  activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.

Ø  B) Salariații al căror angajator reduce activitatea ca urmare a efectelor epidemiei cu o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;

 

 

2. INDEMNIZAȚIA CARE POATE FI RECUPERATĂ:
 Ø  75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut;
3. REVISAL
 Ø  Suspendare în Revisal potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
4. RECUPERAREA SUMELOR DE LA STAT:
 

Ø  pe baza certificatului de situaţii de urgenţă;  

Ø  pe baza declaraţiei pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;

Ø  Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei de șomaj tehnic pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active;

5. SE PLĂTESC CONTRIBUȚII?
Ø  DA, cu excepția CAM 2,25% – contribuție asiguratorie de muncă
6. DOSAR RECUPERARE DE LA AJOFM
Ø  Cerere reprezentant legal;

Ø  Certificatul de situaţie de urgenţă;

Ø  Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Ø  Cerere reprezentant legal;

Ø  Declaraţie pe propria răspundere reprezentant legal;

Ø  Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

**Conform OUG 30/21.03.2020- Legea 19/2020 a suferit următoarele completări:
Beneficiază de zile libere plătite și:

a)      părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat;

b)      părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire/supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap cu asistent personal.

NU beneficiază de zile libere plătite dacă unul dintre părinți:

a)      este în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului;

b)      este asistentul personal al copilului;

c)      se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată;

d)      se află în somaj tehnic;

e)      celălalt părinte nu realizează venituri din salarii, venituri din activități independente ….

Părinții beneficiază de aceste zile libere pe toată durata închiderii unităților de învățământ, pe toată durata stării de urgență.

Foarte important: din fondul de garantare angajatorii pot cere doar decontarea reprezentând valoarea sumei nete plătite către salariat, impozitul și contribuțiile fiind suportate de angajator.

Decontarea sumelor de către ANOFM se face în termen de 60 zile calendaristice de la data depunerii tuturor documentelor.

Prin HG 217/2020, s-a stabilit că nu se consideră zile lucrătoare pentru care se pot acorda zile libere plătite, zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Procedura de decontare a sumelor: se depune electronic la ANOFM următoarele documente:

a)      Cerere care conține următoarele elemente obligatorii: 

–   Date de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de mail;

–   Contul bancar;

–   Numele reprezentantului legal;

–   Suma totală solicitată;

–   Numele angajaților pentru care s-a solicitat suma.

b)      Copii de pe statele de plată

c)      Declarație pe propria răspundere dată de angajator din care să rezulte respectarea LG 19/2020. Această declarație va fi aprobată prin ordin al președintelui ANOFM;

d)      Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Cererea de decontare a indemnizației se poate transmite în cel mult 30 zile de la data plății impozitelor și contribuțiilor aferente indemnizației.

Documentele pot fi transmise pe email sau prin orice alt mijloc de comunicare, ANOFM având obligația ca în termen de 24 ore de la primirea documentelor să comunice angajatorului numărul de înregistrare a cererii comunicate.

SIMULARE SALARIU– LA NIVELUL SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE,

PENTRU NORMĂ ÎNTREAGĂ SAU PARŢIALĂ (exceptând construcţiile):

Norma de lucru Salariu brut Contribuții salariat Deducere personala Salariu net Contribuții angajator Contribuții totale Cheltuieli totale
CAS 25% CASS 10% Impozit 10% CAM 2.25%
1 h 279 70 28 0 510 181 6 104 285
2 h 558 140 56 0 510 362 13 208 571
3 h 837 209 84 3 510 541 19 315 856
4 h 1115 279 112 21 510 704 25 436 1140
5 h 1394 349 139 40 510 866 31 559 1425
6 h 1673 418 167 58 510 1029 38 681 1711
7 h 1952 488 195 77 495 1192 44 804 1996
8 h 2230 558 223 103 420 1347 50 934 2280

 

Norma de lucru Salariu brut Contribuții salariat Deducere personala Salariu net Contribuții angajator Contribuții totale Cheltuieli totale
CAS 25% CASS 10% Impozit 10% CAM 2.25%
1 h 294 74 29 0 510 191 7 110 301
2 h 588 147 59 0 510 382 13 219 601
3 h 882 221 88 6 510 567 20 335 902
4 h 1175 294 118 25 510 739 26 463 1201
5 h 1469 367 147 45 510 910 33 592 1502
6 h 1763 441 176 64 510 1082 40 721 1803
7 h 2057 514 206 87 465 1250 46 853 2103
8 h 2350 588 235 114 390 1413 53 989 2403

 SIMULARE SALARIU– LA NIVELUL SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE,

PENTRU NORMĂ ÎNTREAGĂ SAU PARŢIALĂ

DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR:

Contribuții salariale pentru un contract cu timp partial. In aceste condiții se aplica facilitățile doar in lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iunie si noiembrie deoarece se menține condiția de salariu tarifar orar 17,928 lei/ora. Mentionez ca salariile sunt calculate considerand ca are functia de baza.
Norma de lucru Salariu brut CAS. Angaja

 (25%)

CASS. Angajat (10%) IMPOZIT (10%) DEDUCERE CAM (2.25%) S. Net Total contributii TOTAL CHELTUELI
1h 375 94 38 0 510 8 243 140 383
2h 750 188 75 0 510 17 487 280 767
3h 1125 281 113 22 510 25 709 441 1150
4h 1500 375 150 47 510 34 928 606 1534
5h 1875 469 188 71 510 42 1147 770 1917
6h 2250 563 225 104 420 51 1358 943 2301
7h 2625 656 263 141 300 59 1565 1119 2684

 

Contribuții salariale pentru un contract cu timp partial. In aceste condiții se aplica facilitățile pentru toate lunile deoarece se menține condiția de salariu tarifar orar 17,928 lei/ora. Mentionez ca salariile sunt calculate considerand ca are functia de baza.
Norma de lucru Salariu brut CAS. Angajat (21.25%) CASS. Angajat (10%) IMPOZIT (10%) DEDUCERE CAM (2.25%) S. Net Total contributii TOTAL CHELTUELI
1h 413 88 0 0 510 9 325 97 422
2h 825 175 0 0 510 19 650 194 844
3h 1238 263 0 0 510 28 975 291 1266
4h 1650 351 0 0 510 37 1299 388 1687
5h 2062 438 0 0 465 46 1624 485 2108
6h 2475 526 0 0 345 56 1949 582 2531
7h 2887 613 0 0 225 65 2274 678 2952