fonduri nerambursabile pentru IMM-uri

De cand a intrat in U.E., Romania a avut posibilitatea sa acceseze tot mai multe programe de finantare europene si nationale pentru a promova spiritul antreprenorial, pentru a incuraja crearea de noi intreprinderi dar si pentru a sprijini extinderea afacerilor existente. Astfel, daca detii o intreprindere mica sau mijlocie si indeplinesti criteriile de eligibilitate ai posibilitatea prin Programul Operational 2.2 sa accesezi fonduri nerambursabile de pana la 1.000.000 euro. Afla mai jos care sunt criteriile de eligibilitate si cum poti accesa ajutorul financiar nerambursabil.

        CONDITII PRINCIPALE

 • Microintreprinderi peste 3 angajati si IMM-uri din mediul urban; intreprinderi imijlocii din mediul rural.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Se finanteaza investitiile numai in domenii de activitate eligibile ( clasa CAEN).
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.

 

       INVESTIȚIILE ELIGIBILE

 • INVESTIȚII FINANȚABILE PRIN AJUTOR DE STAT REGIONAL:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

Pentru Regiunea de Nord Est, rata de cofinantare pentru:

 • Microintreprinderi si intreprinderi mici: 70% din cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor de stat.
 • Intreprinderi mijlocii: 60% din cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor de stat.

 

 • INVESTIȚII FINANȚABILE PRIN AJUTOR DE MINIMIS:
 • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
 • Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Rata de cofinantare pentru IMM-uri: 90% din cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor de minimis, dar maxim 20% din valoarea eligibila totala a proiectului.

       

DETALIERE TIPURI DE INVESTITII ELIGIBILE

Investiții în active corporale

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1., Subgrupa 2.2., Clasa 2.3.6. sau Grupa 3 „Mobilier,aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Notă: Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

 

Investiții în active necorporale

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis ( 90% ajutor financiar nerambursabil):

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Tot sub ajutor de minimis sunt incluse urmatoarele tipuri de cheltuieli suport pentru implementarea proiectului (90% ajutor financiar nerambursabil):

 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
 • Studii de teren.
 • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii.
 • Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie.
 • Consultanţă – serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri; serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect); serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • Asistenţă tehnică

Notă: Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului in limita a 5.000 lei fara tva.

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial.

       AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

 

       LOCUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI

 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole
 • in mediul rural pentru interprinderile mijlocii non-agricole