Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu ultimele informații transmise de Guvernul României cu privire la activitatea economică pentru iesirea din criza.

S-a adoptat ordonanta de urgență care instituie cele 3 scheme de ajutoare în valoare totală de 1 miliard de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, pentru ieșirea din criză, iar ministrul Fondurilor Europene a anunțat un calendar orientativ al derulării schemelor de finanțare.

Apelul de proiecte urmează să fie deschis după lansarea în dezbatere publică a Ghidului solicitantului, în a doua jumătate a lunii august, pentru că trebuie să derulăm procedurile legale prevăzute de regulamentele europene, de lansare mai întâi în dezbatere publică a ghidului solicitantului pe baza ordonanței de urgență și după aceea depunerea de cereri de finanțare, evaluarea cererilor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare”, a spus Marcel Boloș.

Granturile vor fi acordate de către administratorii schemei de ajutor de stat – Ministerul Economiei, Energiei și al Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Cele 3 scheme sunt:

 1. Microgranturi pentru firme și PFA – 2.000 Euro

Microgranturile se vor da sub formă de sumă forfetară în valoare . Bugetul de 2.000 de euro fiecaretotal disponbil va fi de 100 de milioane de euro, din care 85% de la UE și restul de la bugetul de stat.

Beneficiarii vor fi IMM-uri care nu au angajați, precum și PFA, astfel:

 • – întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
 • – PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în (care va fi publicată în Monitorul Oficial); Anexa nr 1 la OUG
 • – PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat în baza OUG 43/2020.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Bugetul schemei este de 100 de milioane de euro, ajungând pentru 50.000 de beneficiari.

 1. Granturi de capital de lucru: 2.000-150.000 Euro.

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

Categorii de ajutoare de capital de lucru:

 • – Firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 euro.
 • – Firmele cu cifra de afaceri de 13.501 – 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare.

Domenii eligibile: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera în perioada , la cerere, certificate de situații de urgență 01 august – 15 septembrie 2020(CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.

Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.

Bugetul schemei este de 350 de milioane de euro.

 1. Granturi pentru investiții: 50.000-200.000 Euro

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM.

Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 • – extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 • – realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 • – reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro.

Anexa 1.DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 1. MICROGRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR
1811 Tiparireaziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE

TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor deteleviziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICATII
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI

ANALIZA TEHNICA

7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interesturistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

 

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

 

Anexa 2.DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 2. GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

 

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5229 Alte activitati anexe transporturilor
55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.