Anual, administratorul are obligatia de a face inventarierea patrimoniului, operatiune ce implica parcurgerea si respectarea unor etape si masuri fara de care ar putea fi influentate rezultatele acesteia.

Scopul inventarierii este de a stabili situatia reala a tuturor elementelor cu privire la active, datorii si capitaluri proprii ale fiecarei societati dar si a bunurilor sau valorilor detinute, acestea apartinand altor persoane juridice sau fizice cu rolul intocmirii situatiilor financiare anuale care sa reflecte o imagine clara si transparenta a pozitiei financiare dar si a performantei societatii.

Inventarierea trebuie realizata la inceperea activitatii pentru a stabili si evalua elementele de natura activelor cu aport la capitalul social si la patrimoniul societatii. Referitor la elementele de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii, inventarierea anuala se face de obicei la incheierea exercitiului financiar, tinandu-se cont de specificul activitatii societatii.

Inventarierea se mai impune:

– in cazul depunerii situatiilor financiare interimare;
– in caz de control, la cererea organelor de control;
– cand sunt indicii care arata lipsuri-plusuri in gestiune;
– cand intervine o predare-primire de gestiune;
– cu ocazia reorganizarii gestiunilor.

Neindeplinirea obligativitatii cu privire la inventarierea patrimoniala se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.